Sentencje Łacińskie na literę v

Sentencje Łacińskie na literę v

Lista alfabetyczna:

''vade mecum''

idź za mną

''vade retro!''

cofnij się!

Publius Terent, Formio I, 4, 203

''vae misero mihi!''

biada mi nieszczęsnemu!

Terencjusz, Heautontimorumenos

''vae victis!''

biada zwyciężonym!

Plaut, Pseudolus

''variatio delectat''

odmiana sprawia przyjemność

''varium et mutabile semper femina''

niestałą i zmienną jest zawsze kobieta

Wergiliusz, Eneida

''veni, vidi, vici''

przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - słowa Cezara zawiadamiające senat o swym zwycięstwie w 47 p.n.e. nad Farnacesem - królem Pontu

''ventis verba das''

puszczasz słowa na wiatr

''vercundia omnium virtutum custos est''

skromność jest strażnikiem wszystkich cnót

''verba docent, exempla trahunt''

słowa uczą, przykłady pociągają

''verba et voces''

słowa i głosy (i nic więcej); puste słowa

''verba vana aut risui apta non loqui''

słów próżnych lub śmiech wzbudzających nie wypowiadać

''verba veritatis''

słowa prawdy (bez ogródek)

''verba volant, scripta manent''

słowa ulatują, to co zostało napisane zostaje

''verum gaudium res severa est''

prawdziwa radość jest rzeczą poważną

Seneka, Listy

''verbum nobile debet esse stabile''

słowo szlacheckie powinno być pewnym

''veritas odium parit, obsequium amicos''

szczerość rodzi nienawiść, ustępliwoœć przyjaciół

Terencjusz

''verbis parvam rem magnam facere''

(dosł. słowa czynią z małej rzeczy wielką) robić z igły widły

''verum dicere''

powiedzieć prawdę

''vestigia terrent''

odstraszają (mnie) ślady (innych, którym się nie powiodło)

Horacy, Listy

''via doloris''

droga udręki

''vice versa''

na odwrót

''video lupum''

widzę wilka (o wilku mowa, a wilk tuż)

''video meliora proboque, deteriora sequor''

widzę rzeczy lepsze i pochwalam je, idę jednak za gorszymi

Owidiusz, Przemiany

''videre nostra mala non possumus''

nie możemy dostrzec własnego zła

''vim vi repellere licet''

siłę wolno odeprzeć siłą

''vindica te tibi''

uratuj siebie dla siebie

''vino pellite curas''

winem odpędździe troski

Horacy

''vinum incedit iras''

wino zapala gniew

''virtus est perfecta ratio''

cnota jest doskonałym rozumem

Cyceron

''virtus sola homines beatos reddit''

tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi

''vis maior''

siła wyższa

''vis vim vi pellit''

siła siłę siłą wypędzi

''vita brevis, ars longa''

życie krótkie, sztuka długa

''vita mancipio nulli datur, omnibus usu''

życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku- Lukrecjusz

''vita sine libertate nihil est''

życie bez wolności jest niczym

''vita sine litteris mors est''

życie bez wiedzy jest śmiercią

''vivat, crescat, floreat!''

niech żyje, niech wzrasta, niech kwitnie!

''vive memor, quam sis aevi brevis''

żyj, pamiętając, jak krótkowieczny jesteś

''vivere est cogitare''

żyć znaczy myśleć

''vivere est militare''

życie jest walką

''vivere nolit, qui mori non vult''

kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć

Seneka

''vivitur parvo bene''

małym żyje się dobrze

''vixi et quem dederat carsum fortuna peregi''

żyłem i doświadczyłem tego, co dał mi los

''volenti nihil difficile''

dla chcącego nic trudnego

''volenti non fit iniura''

chcącemu nie dzieje się krzywda

Domitius Ulpian

''vox populi vox Dei''

głos ludu głosem Boga

''vultus animi index''

twarz odbiciem duszy