Sentencje Łacińskie na literę m

Sentencje Łacińskie na literę m

Lista alfabetyczna:

''macte animo!''

chwała duchowi, odwadze; śmiało, odwagi!

Publiusz, P. Stacjusz

''magister elegantiarum''

mistrz wytworności

''magna cum laude''

z wielką chwałą

''magna di curant, parva neglegunt''

o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają

''magna est vis conscientiae''

wielka jest siła opinii

''magna ex parte -po większej części''

''magna neglegentia culpa est''

wielkie niedbalstwo to wina

''magna opera''

wielkie dzieła

''magna otia caelia''

wielka jest obojętność nieb

''magna pars''

duża część

''magna pars fui''

byłem większą częścią, brałem czynny udział

''magna petis''

żądasz [zbyt] wielkich rzeczy

''magna promittitis''

wiele obiecujecie

''magnas inter inops''

nędzny pomiędzy skarbami

''magnas it fama per urbes''

fama idzie przez wielkie miasta

Wergiliusz, Eneida

''magna servitus est magna fortuna''

wielką niewolą jest majątek

''magne res est amor''

wielka to rzecz - miłość

''magni nominis umbra''

cień wielkiego imienia (cień dawnej świetności)

Lukan, Pharsalia

''magnum bonum''

wielkie dobro

''magnum ignotum''

wielka niewiadoma

''magnum in parvo''

wiele w małym (wiele treści zawartych w krótkiej wypowiedzi, utworze)

''magnum opus''

wielkie dzieło

''magnum vectigal parsimonia''

oszczędność to wielki dochód

''magnus gubernator et scisso navigat velo''

dobry sternik płynie nawet z poszarpanym żaglem

''magnus ille, qui in divitiis pauper est''

wielki ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi - Seneka

''magnus in minimus''

wielki [człowiek] w małych [sprawach]

''magnus ope minorum''

wielki [dzięki] pomocy mniejszych

''maior e longinquo reverentia''

oglądane z daleka wszystko wygląda ładnie

Tacyt, annals 1,47

''maiores nostri''

nasi przodkowie

''maiori cede''

ustąp większym

''maiorque videtur et melior vicina seges''

i lepsze, i większe wydaje się zboże sąsiada

''mala herba cito cresit''

złe zioło wyrasta szybko

''mala emptio semper ingrata''

zły zakup zawsze niemiły

''mala fama''

zła sława

''mala fide''

w złej wierze, nieuczciwie

''mala gallina''

malum ovum - marna kura - marne jajko

''malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est''

źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia

Seneka Młodszy

''medicus curat, natura sanat''

lekarz leczy, natura uzdrawia

''manifesta non egent probatione''

oczywiste nie wymaga dowodu

''manus manum lavat''

ręka rękę myje

Seneka, Apocolocynthiosis

''maximae fortunae minime crede''

największemu szczęściu wierz najmniej

''medio tutissimus ibis''

najbezpieczniej przejdziesz środkiem

Owidiusz, Przemiany

''meliores, prudentiores, constantiores nos tempus facit''

czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi

''memento te hominem esse''

pamiętaj, że jesteś człowiekiem

''memini tui, memento mei''

pamiętam o tobie, pamiętaj o mnie

''me nemo ministro fur erit''

nie będę pomocnikiem złodzieja; nikt przy mojej pomocy kraść nie będzie

Juvenalis, Satyry, 3, 46

''mens sana in corpore sano''

w zdrowym ciele zdrowy duch

Juvenalis, Satyry

''mirabile dictu''

aż dziw powiedzieć

''modus vivendi''

sposób życia

''more antiquo''

starym obyczajem

''more maiorum''

obyczajem przodków

''mors certa, hora incerta''

śmierć jest pewna, ale [jej] godzina nieznana

''mors malum non est, sola ius aequum generis humani''

śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki

Seneka

''mors ultima ratio''

śmierć jest ostatecznym argumentem

''mos maiorum''

obyczaj przodków (zastępujący starożytnym Rzymianom kodeks cywilny)

''mos pro lege''

zwyczaj zastępuje prawo

''mulier ideo bene olet, quia nihil olet''

kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie

Cyceron

''multi multa sciunt, nemo omnia''

wielu wie dużo, wszystkiego nie wie nikt

''multum in parvo''

wiele w małym

''multum, non multa''

dużo, a niewiele (wiele pod względem ilości, niewiele pod względem jakości; mało, ale dokładniej)

Pliniusz Młodszy

''mundi est propria virtus''

cnota jest właściwością œwiata

Cyceron

''mundus vult decipi, ergo decipiatur''

świat chce być oszukiwany, więc niech będzie oszukiwany

''muros erigunt, mores neglegunt''

wznoszą mury, a lekceważą obyczaje