Alfabet grecki i arabski

Alfabet grecki

To system znaków służący do zapisu języka greckiego. Historycznie wywodzi się z alfabetu fenickiego, sam z kolei dał początek bardzo wielu alfabetom, najbardziej znane to alfabet łaciński (poprzez alfabet etruski) oraz cyrylica.

Alfabet arabski

Pismo używane do zapisu języka arabskiego zapisywane z prawa na lewo. Ma 18 podstawowych znaków, które po uzupełnieniu jedną, dwiema lub trzema kropkami, tworzą 28 liter oznaczających spółgłoski. Samogłoski są w piśmie arabskim pomijane. Czasami stosuje się jedynie znaczki samogłoskowe (w arabskich elementarzach i w Koranie). Obecnie pisma arabskiego używa się także w językach: perskim, urdu, malajskim, suahili, a do roku 1929 zapisywano nim także język turecki.