Godła Świata

Godło państwowe

Godło państwowe – symbol reprezentujący dane państwo, niebędący herbem państwowym. Godło państwowe - wizerunek będący symbolem państwa, umieszczany na flagach, pieczęciach, monetach.