Sentencje Łacińskie na literę h

Sentencje Łacińskie na literę h

Lista alfabetyczna:

''habeas tibi''

zatrzymaj to sobie

''habet suum venenum blanda oratio''

zawiera swój jad i przymilna mowa

''habent sua fata libelli''

i książki mają swoje losy

Terentianus Maurus, De litteris, de syllabis, de metris

''habita fides ipsam plerumque fidem obligat''

okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności

''habita tecum''

wniknij w siebie

''habita ut migraturus''

mieszkaj, jakbyś miał odejść

''hac urget lupus hac canis -z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies''

''hac via''

tą drogą

''haec est fides''

oto wierność

''haec habui dicere -to właśnie chciałem powiedzieć''

''haec hactenus''

wystarczy już o tym

''haec lex valet in omnes''

to prawo dotyczy wszystkich

''haec res tibi cordi sit''

miej tę sprawę na sercu

''haec Sibyllae foliis obscuriora''

to mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli

''haeret res''

w tym rzecz

''hanc personam induisti, agenda est''

wziąłeś na siebie tę rolę, więc ją graj

''hanc tibi cane cantilenam''

zaśpiewaj sobie tę piosenkę

''Hannibal ante portas''

Hannibal pod bramami - okrzyk trwogi Rzymian po klęsce pod Kannami (wyrażenie oznaczające bliskie niebezpieczeństwo)

''haud equidem tali me dignor honore''

co do mnie, nie czuję się godzien takiego zaszczytu

''haud ignota loqur''

nie mówię rzeczy nieznanych

''haud semper errat fama''

nie zawsze myli się powszechna opinia

''haurit aquam cribo, qui discere vult sine libro''

sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek

''heu me miserum!''

o, ja nieszczęśliwy!

''helluo librorum''

mól książkowy (dosł. pożeracz książek)

''hic haeret aqua''

tu zatrzymała się woda (w tym cała trudność)

''hic et nunc''

tu i teraz

''hic esse et illic simul non possumn''

nie mogę być tu i tam jednocześnie

''hic est depositus''

tutaj został złożony

''hic iacet lepus''

tu leży zając (w tym cała trudność)

''hic sunt leones''

tu przebywają lwy (oznaczenie na mapach nieznanych krain)

''historia magistra vitae''

historia (jest) nauczycielką życia

''hoc erat in votis''

to było w moich życzeniach

Horacy, Satyry

''hoc erit post me, quod ante me fuit''

to samo będzie po mnie, co przede mną było

''hoc fac''

tak czyń

''hodie mihi, cras tibi''

dzisiaj mnie, jutro tobie

''hominem non odi, sed eius vitia''

nie człowieka nienawidzę, lecz jego błędów

''hominem quaero''

szukam człowieka

Fedrus, Bajki

''hominem te memento''

pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem - słowa, które powtarzał szeptem niewolnik, stojący na wozie za zwycięskim wodzem, odbywającym tryumf w Rzymie

''homines quod volunt credunt''

ludzie wierzą w to w co chcą wierzyć

Juliusz Cezar

''homines sumus, non dei''

jesteśmy ludźmi, nie bogami

Swetoniusz

''hominis est errare, insipientis in errore perseverare''

ludzką rzeczą jest błądzić, głupców rzeczš trwać w błędzie

''hominum optimorum''

spośród najlepszych ludzi

''homo doctus in se semper divitias habet''

człowiek uczony zawsze posiada bogactwo w sobie

''homo est animal sociale''

człowiek jest zwierzęciem towarzyskim

''homo homini lupus est''

człowiek człowiekowi jest wilkiem

Plaut, Asinaria

''homo homini consulere debet''

człowiek człowiekowi powinien pomagać

''homo improbus beatus non est''

człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy

''homo res sacra homini''

człowiek dla człowieka świętością

''homo sum, humani nihil a me alienum puto''

jestem człowiekiem, nic, co ludzkie, nie jest mi obce

Terencjusz, Haeutontimorumenos

''honesta fama melior pecunia''

szczera opinia lepsza niż pieniądze

''honesta res est laeta paupertas''

szacowna to rzecz pogodne ubóstwo

Seneka Młodszy

''honesta vita beata est''

zaszczytne życie jest szczęśliwe

''honores mutant mores, sed raro in meliores''

zaszczyty zmieniają obyczaje, lecz rzadko na lepsze

''honos habet onus''

zaszczyt pociąga za sobą obowiązki

''horrible dictu''

strach powiedzieć

''hospes hospiti sacer''

gość to świętoœć dla gospodarza

''hospes, hostis''

(każdy) obcy, (to) wróg

''humana ferre''

znosić cierpliwie przypadłości ludzkie

''humana non sunt turpia''

co ludzkie, to nie hańbi