Sentencje Łacińskie na literę a

Sentencje Łacińskie na literę a

Lista alfabetyczna:

''ab alio exspectes, alteri quod feceris''

co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego

Seneka

''ab imo pectore''

z całym sercem

Juliusz Cezar

''ab love principium''

początek od Jowisza (zaczynać od osoby lub sprawy najważniejszej)

Wergiliusz, Eklogi

''ab ovo usque ad mala''

od jajka do jabłek (od początku do końca)

Horacy

''absens, carens''

nieobecny traci (nieobecny sam sobie szkodzi)

''absentem laedit, qui cum ebrio litigat''

kto rozmawia z pijanymi rani niepijących

''acta est fabula''

historia się dokonała

''adeat invito ne quis discedere amore''

nie śmiej odchodzić, gdy spotka Cię odmowa miłości

''ad futuram rei memoriam''

na przyszłą rzeczy pamiątkę

''ad Kalendas Graecas''

do greckich kalend (odkładanie czegoś na termin nieokreślony, nigdy - greckie kalendy nie istniały)

Swetoniusz, Boski August

''ad multos annos''

wielu lat (życzenie długiego życia)

''ad patres''

do ojców (umrzeć; wybrać się na tamten świat)

''ad perpetuam rei memoriam''

na wieczną rzeczy pamiątkę

''adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum''

młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny (nigdy nie jest na to za późno)

''ad venerem quicumque voles attingere suam, si modo duraris, praemia digna feres!''

ktokolwiek zechce dotknąć przedmiotu swej miłości, jeżeli tylko wytrwa, otrzyma należną nagrodę

Owidiusz

''aegroto dum anima est, spes est''

jak długo chory jest w dobrej formie, tak długo pozostaje nadzieja

''aequam memento rebus in arduis servare mentem''

pamiętaj o zachowaniu równowagi w trudnej sytuacji

Horacy, Pieśni

''aequitas sequitur legem''

sprawiedliwość idzie za prawem

''age quod agis''

rób co robisz (jak już coś robisz, rób to dobrze)

''alea iacta est''

kostka została rzucona (gra się rozpoczęła, słowa, które miał wypowiedzieć 10 stycznia 49 r. p.n.e. J. Cezar przekraczając Rubikon i wbrew rozkazom senatu rozpoczynając wojnę domową; wyrażenie oznaczajšce śmiałš i nieodwołalnš decyzję

Swetoniusz, Boski Juliusz

''aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra''

cudze winy mamy na oku, własne za plecami

''alitur vitium vivitque tegendo''

wada żywi się i wzrasta w ukryciu

''alter alterum docet''

jeden drugiego uczy

''alteri vivas oportet, si tibi vis vivere''

trzeba byś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć (z pożytkiem) dla siebie

Seneka

''amantes amantes''

zakochani obłąkani

''amantium irae amoris integratio''

kłótnie kochanków umacniają ich miłość

Terencjusz

''amare humanum est, humanum ignoscere est''

ludzką rzeczą jest kochać, ludzką rzeczš jest przebaczać

''ambitiosa non est fames''

głód nie ma ambicji

Seneka

''amici, diem perdidi''

przyjaciele, straciłem dzień - słowa cesarza Tytusa, który uświadomił sobie, że w tym dniu nie spełnił żadneo dobrego uczynku

Swetoniusz, Boski Tytus

''amicitia inter pocula contracta plerumquae vitrera est''

przyjaźń zawarta przy kieliszku często kruchą jest

''amicus certus in re incerta cernitur''

przyjaciela pewnego poznaje się w niepewnej sytuacji (biedzie)

Enniusz, Hecuba.

''amicus res secundae parant, res adversae prabant''

rzeczy pomyślne przyjaciół przyciągają, niepomyślne ich sprawdzają

''amicus verus rara avis est''

prawdziwy przyjaciel jest jak rzadki ptak

''amicus vitae medicamentum''

przyjaciel jest życia lekarstwem

Cyceron

''amor fati''

miłość przeznaczenia

''amor patriae nostra lex''

miłość do Ojczyzny naszym prawem

''amor vincit omnia''

miłość zwycięża wszystko

''anguis in herba''

wąż w trawie (ukryte niebezpieczeństwo; uwaga! - niebezpieczeństwo)

Wergiliusz, Eklogi

''animam debet''

winien jest swą duszę (zadłużony po uszy)

''anima vilis''

podła dusza; nędzna istota

''ardua prima via est''

pierwsza droga jest (zawsze) stroma (trudna)

''arrectis auribus''

z nastawionymi uszami

''ars amandi''

sztuka kochania

''ars est celare artem''

sztuka polega na ukryciu (wysiłków) sztuki

''ars longa, vita brevis''

sztuka jest długa a życie krótkie

''ars non habet osorem nisi ignorantem''

sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów

''artificem commendat opus''

dzieło zachwala mistrza

''asinus ad lyram''

osioł przy lirze (pasuje jak wół do karety)

''asinus in tegulis''

osioł na dachu (zła wróżba)

''audaces fortuna iuvat''

śmiałym szczęście sprzyja

Wergiliusz, Eneida

''audi multa, dic pauca!''

słuchaj dużo, mów mało!

''audi, vide, sile!''

słuchaj, patrz, milcz!

''audiatur et altera pars''

trzeba wysłuchać i drugiej (przeciwnej) strony (w sporze, procesie etc.) starożytna zasada prawna przytoczona przez Senekę w tragedii Medea

''aurea dicta''

złote słowa

Lukrecjusz

''aurea mediocritas''

złoty środek, najlepsza droga pomiędzy skrajnymi sytuacjami

Horacy, Pieśni

''aut bibat, aut abeat''

niech pije, albo niech sobie idzie

Cyceron

''aut Caesar, aut nihil''

albo Cezarem, albo niczym

''ave, Caesar, morituri te salutant''

witaj Cezarze, mający umrzeć pozdrawiają cię (słowa, którymi gladiatorzy rzymscy pozdrawiali Cezara wkraczając na arenę)