Sentencje Łacińskie na literę i

Sentencje Łacińskie na literę i

Lista alfabetyczna:

''iactantius maerent, qui minus dolent''

wyrażają swój ból bardziej okazale ci, którzy mniej cierpią

''ibi patria, ubi bene''

tam ojczyzna, gdzie (jest) dobrze

Cyceron, Rozmowy tuskulańskie

''ibi victoria, ubi concordia''

tam zwycięstwo, gdzie zgoda

''idem''

ten sam

''id est (i.e.)''

to znaczy

''id quod erat demonstrandum''

to, co było do udowodnienia

''id quod interest''

to, co stanowi różnicę

''ignavia corpus hebetat, labor firmat''

nieróbstwo osłabia ciało, a praca je krzepi

''ignavia est iacere, dum possis surgere''

tchórzostwem jest leżeć, kiedy można powstać

''ignavis semper feriae''

dla leniwych zawsze święto

''igni ferroque''

ogniem i mieczem

''ignis, mare, mulier''

tria mala - ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia

''ignis non exstinguitur igne''

ognia nie gasi się ogniem

''ignoratia iuris nocet''

nieznajomość prawa szkodzi (nikt nie może się zasłaniać nieznajomością prawa)

''ignoti nulla cupido''

nieznane nie nęci (nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje)

Owidiusz, Sztuka kochania

''imbrobus est, qui amico non prodest quamquam potest''

niegodziwcem jest ten co chociaż może, to nie pomaga przyjacielowi

''impares nascimur, pares morimur''

rodzimy się nierówni, umieramy równi

Seneka

''impos animi''

słaby na umyśle (głupiec)

Plaut

''imperare sibi maximum imperium est''

rządzić sobą jest największą władzš

Seneka

''impossibilium nulla obligatio est''

nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych

''in anima vili''

na duszy lichej (np. o doświadczeniach naukowych przeprowadzanych na zwierzętach)

''in aqua scribis''

piszesz na wodzie (realizacja czegoś jest wątpliwa)

''in arena aedificas''

budujesz na piasku (plany oparte na nierealnych podstawach)

''in articulo mortis''

w obliczu śmierci

''in Bellonae hortis nascuntur semina mortis''

w ogrodach Bellony (bogini wojny) rodzą się nasiona śmierci

''in cauda venenum''

trucizna jest w ogonie (złośliwość zawarta jest na końcu niewinnie zaczynającego się listu, przemówienia, wiadomoœci)

''incidis in Scyllam vitare Charybdim''

wpadasz na Scyllę chcąc ominąć Charybdę (z deszczu pod rynnę) - według mitologii rzymskiej przesmyku pomiędzy Italią a Sycyliš strzegły na jednym brzegu Scylla, na drugim Charybda

''incredibile visu''

niepodobna uwierzyć własnym oczom

''ingrata patria, ne ossa quidem habebis''

niewdzięczna ojczyzno, nie będziesz miała nawet (moich) kości - słowa przypisywane Scypionowi Afrykańskiemu, pogromcy Hannibala pod Zamą oskarżonego później o przekupstwo

''in hoc signo vinces''

pod tym znakiem zwyciężysz - te słowa pod świecącym krzyżem na niebie miał usłyszeć Konstantyn Wielki w czasie marszu na Rzym, przed stoczeniem bitwy z Maksencjuszem

''in labore virtus et vita''

w pracy cnota i życie

''in magnis et voluisse sat est''

w rzeczach wielkich wystarczy chcieć (wystarczającą zasługą w wielkich sprawach sš już same dobre chęci)

Propercjusz

''in medio stat veritas''

prawda leży pośrodku

''in merito''

w rzeczy samej

''in perpetuam rei memoriam''

na wieczną rzeczy pamiątkę

''in perpetuum''

na zawsze

''in saecula saeculorum''

na wieki wieków

''in summo gradu''

w najwyższym stopniu

''inter arma silent leges''

w czasie wojny milczą prawa

''inter arma silent Musae''

wśród broni milczą Muzy (w czasie wojny nie rozwija się twórczość artystyczna)

''invidia gloriae assiduus comes est''

zawiść jest stałym towarzyszem sławy

''invidia gloriae umbra est''

zazdrość jest cieniem chwały

''in vino veritas''

w winie prawda (wino rozwiązuje język)

''invitum qui servat, idem facit occidenti''

kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał

Horacy

''ipsa sua melior fama''

lepszy od swej reputacji

Owidiusz. Listy z Pontu

''ira furor brevis est''

gniew jest krótkim szaleństwem

Horacy

''ira initium insaniae est''

gniew początkiem szaleństwa jest

''ira odium generat''

gniew rodzi nienawiść

''ira sine viribus vana est''

gniew nie poparty siłą jest próżny

Seneka Starszy

''irremeabilis unda''

fala, od której nie ma powrotu (o Styksie - rzece umarłych); śmierć - Wergiliusz, Eneida

''is fecit, cui prodest''

ten zrobił, komu to przynosi korzyść

''iucundi acti labores''

miłe są prace zakończone

Cyceron

''iucundi peracti labores''

miłe są trudy przepędzone

''iudex est lex loquens''

sędzia jest mówiącym prawem

''iurare in verba magistri''

przysięgać na słowa nauczyciela (ślepo wierzyć)

Horacy, Listy

''iustitia civitatis fundamentum''

sprawiedliwość fundamentem państwa

''iustitia omnibus''

sprawiedliwość dla wszystkich