Sentencje Łacińskie na literę n

Sentencje Łacińskie na literę n

Lista alfabetyczna:

''nam ita nobis placet''

bo tak nam się podoba

''nam numquam tacet''

bo nigdy nie zachowuje milczenia

''nam tua res agitur, paries cum proximus ardet''

przecież o twoją sprawę chodzi, gdy pali się dom sąsiada

''narrata refero''

opowiadam usłyszane

''nascuntur poetae, fiunt oratores''

[ludzie] stają się mówcami, poetami się rodzą

''natale solum dulce''

rodzinna ziemia słodka

''nati melioribus annis''

urodzeni w lepszych czasach

''natura aliud alii iter ostendit''

druga natura inną drogę pokazuje

''natura horret extrema''

natura nie znosi skrajności

''natura horret vacuum''

natura wzdraga się przed próżnią

''naturae convenienter vive!''

żyj zgodnie z naturą

''naturae lusus''

wybryk natury

''natura incipit, ars dirigit, usus perficit''

natura zaczyna, sztuka kieruje, praktyka wygładza

''naturales necessitates''

naturalne potrzebny

''naturalia non sunt turpia''

to, co naturalne nie przynosi wstydu

''navigare necesse est, vivere non est necesse''

żeglowanie jest rzeczą konieczną, życie niekonieczną

Pompejusz Wielki

''nec Caesar supra grammaticos''

nawet Cezar musi poddać się regułom gramatyki

''necesse est multos timeat quem multi timent''

wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi - Seneka

''nec Hercules contra plures''

i Herkules nie poradzi przeciwko wielu

''nec locus, ubi Troia fuit''

nie ma śladu po miejscu, gdzie była Troja

''nec plus ultra''

nic nad to; do wyczerpania możliwości (szczyt możliwości)

''nec tecum possum vivere, nec sine te''

nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie

''neglegentia culpa est''

lekceważenie jest winą

''nemo est casu bonus''

nikt nie jest dobry przez przypadek

Seneka Młodszy

''nemo ignavia immortalis factus est''

nikt nie stał się nieśmiertelny poprzez gnuśnoœć

''nemo iudex (testis) idoneus in propria causa''

nikt nie jest odpowiednim sędzią (świadkiem) we własnej sprawie

''nemo regere potest nisi qui et regi''

tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym

Seneka

''nemo sapiens, nisi patiens''

nie jest mądry ten, kto nie jest cierpliwy

''nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat''

tylko ten wie, gdzie go trzewik ciśnie, kto go nosi

''nemo sine vitiis est''

nikt nie jest bez winy

''nemo tenetur ad impossibile''

nikt nie może być zmuszony do rzeczy niemożliwych

''nemo timendo ad summum pervenit locum''

nikt nie doszedł do celu poprzez strach

''nemo usque ad mortem beatus mansit''

nikt aż do śmierci nie był szczęśliwy

''ne puero gladium''

nie dawaj dziecku miecza

''nervus belli pecunia (est)''

nerwem wojny (jest) pieniądz

Cyceron

''ne quid nimis''

aby nie zanadto

Terencjusz, Andria

''ne sutor supra crepidam iudicet''

niech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika - Pliniusz Starszy

''nihil citius senescit quam gratta''

nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność

''nihil est ab omni parte beatum''

nie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej (nie ma całkowitego szczęścia)

Horacy, Pieśni

''nihil est tam angusti animi quam amare divitias''

nic tak nie świadczy o małostkowości jak umiłowanie bogactwa

''nihil fit sine causa''

nic nie dzieje się bez powodu

''nihil homini certum est''

nic człowiekowi nie jest pewne

''nihil novi''

nic nowego

''nihil obstat''

nic nie stoi na przeszkodzie

''nil admirari''

niczemu się nie dziwić

Horacy, Listy

''nil desperandum''

nie należy rozpaczać, nie trzeba tracić nadziei

Horacy, Pieśni

''nil melius (est) quam cum ratione tacere''

nie ma nic lepszego nad rozsądne milczenie

''nil mirari, nil indignari, sed intellegere''

nie dziwić się, nie oburzać, lecz zrozumieć

''nil mortalibus ardui est''

nic dla człowieka nazbyt strome

''nil nisi bene''

(mów) nie inaczej, tylko dobrze

''nitimur in vetitum''

dążymy do tego co zakazane

Owidiusz, Amores, III,4,17

''nolens volens''

chcąc nie chcąc

''nomen omen''

nazwisko [stanowi] wróżbę

''nomina sunt odiosa''

nazwiska są nienawistne (w pewnych okolicznościach nie należy wymieniać nazwisk)

Cyceron

''non bis in idem''

nikogo nie należy karać po raz drugi za to samo

''non compos mentis''

niespełna rozumu; nie przy zdrowych zmysłach

''non est beatus, esse se qui non putat''

nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego nie uważa

Seneka

''non est viri timere sudorem''

nie przystoi mężczyźnie bać się trudu

Seneka

''non fui, fui, non sum, non curo''

nie byłem, byłem, nie ma mnie więc nie dbam o to (napis nagrobny)

''non licet''

nie wolno; nie godzi się

''non licet omnibus adire Corinthum''

nie każdemu jest dane odwiedzić Korynt

Horacy, epistles I,17,36

''non liquet''

nie jest jasne; nic stąd nie wynika (zwrot oznaczający niemożność rozstrzygnięcia wątpliwego zagadnienia)

''non nova, sed nove''

nie (jest to rzecz) nowa, ale w nowy (sposób podana)

''non omnes omnia possumus''

nie wszystko potrafimy (wiemy)

Wergiliusz

''non omne quod licet honestum est''

nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe

''non omne quod nitet aurum est''

nie wszystko, co się świeci jest złotem

''non omnis moriar''

nie wszystek umrę (będę żył w moich utworach)

Horacy, Pieśni

''non qui parum habet, sed qui plus cupiti pauper est''

nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten kto pragnie więcej

Seneka

''non plus ultra''

nic nadto, szczyt doskonałości

''non satis unius opinio''

nie wystarczy jedna opinia

''non scholae, sed vitae discimus''

uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia (zmienione słowa Seneki w Listach: nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły)

''non tam bene cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placeant''

sprawy ludzkie nie idą aż tak dobrze, żeby się podobało większości to, co lepsze

''non ut edam vivo, sed ut vivam edo''

nie żyję po to żeby jeść, lecz jem po to, żeby żyć

''non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum''

nie szata zdobi człowieka, ale człowiek szatę

''nosce te ipsum''

poznaj samego siebie

''nostro periculo''

na nasze ryzyko

''nota bene''

zwróć uwagę

''novus fructus, novus luctus''

nowe dzieci, nowy kłopot

''nuda veritas''

naga prawda

Horacy, Pieśni

''nulla dies sine linea''

ani jeden dzień bez kreski (słowa Pliniusza Starszego o greckim malarzu Apellesie)

''nulla poena sine lege''

nie ma kary bez przepisu prawa (zasada przyjęta przez nowożytne ustawodastwa karne, wg. której sąd może wymierzyć tylko taką karę, jaką przewiduje za to przestępstwo ustawa karna)

''nulla sine Deo mens bona est''

bez Boga żadna myśl nie jest dobra

Seneka

''nulla res tam necessaria est quam medicina''

nic nie jest tak potrzebne jak medycyna

''nullum crimen sine lege''

nie ma przestępstwa bez przepisu prawa (nie jest przestępstwem czyn, którego nie przewiduje ustawa karna)

''nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit''

nie było (jeszcze) wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa

''numquam periculum sine periculo vincitur''

niebezpieczeństwo nigdy nie zostanie pokonane bez ryzyka

''nunc est bibendum!''

pora pić! (czas uczcić niespodziewany sukces!)