Sentencje Łacińskie na literę d

Sentencje Łacińskie na literę d

Lista alfabetyczna:

''da daxtram misero''

podaj prawicę nieszczęsnemu

''da locum melioribus''

ustąp miejsca lepszym (od siebie)

''da mi basia mille, deinde centum''

pocałunków daj mi tysiąc i setkę

Katullus

''da mihi factum, dabo tibi ius''

udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo

''dabis improbe, poenas!''

poniesiesz karę niegodziwcze

Wergiliusz

''damnant quod non intelligunt''

potępiają to czego nie pojmują

Kwintylian

''damnosa quid non inminuit dies?''

czegóż nieszczęsny czas nie wykoślawi?

Horacy

''dare est docere reddere''

dawać znaczy uczyć odwzajemniania

''dat bene, dat multum, qui dat com munere vultum''

daje dobrze, daje wiele, kto daje z podarkiem uśmiech

''dat quae quisque potest''

każdy daje, co może

''dat veniam corvis, vexat censura columbas''

cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie

''data merces est erroris mei magna''

wysoka była cena mojego błędu

''de actu et visu''

z doświadczenia i obserwacji

''de fumo in flammam''

z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę

''de gustibus non est disputandum''

gusty nie podlegają dyskusji (w sprawach gustów nie należy się spierać)

''de lana caprina''

o kozią sierść (spór o 'byle co')

Horacy, Listy

''de mortuis nihil nisi bene''

o zmarłym nic, tylko dobrze (o zmarłych nie mówi się źle)

''de te fabula narratur''

o tobie się mówi w bajce (do ciebie stosuje się to, co powiedziano)

Horacy, Satyry

''delenda Carthago''

Kartagina musi zostać zniszczona

Katon Starszy

''dente superbo''

wzgardliwym zębem (z lekceważeniem, z wyższością)

Horacy, Satyry

''deus ex machina''

Bóg z maszyny (nadprzyrodzone zdolności dla widza)

''dicere non est facere''

mówić nie znaczy czynić

''dictum acerbum''

gorzkie powiedzenie (gorzka prawda)

''dictum sapienti est''

mądremu wystarczy to, co powiedziano

Plaut, Pers

''dies diem docet''

dzień uczy dzień

''difficile est satiram non scribere''

(w tych warunkach) trudno nie pisać satyry

Juwenalis, Satyry

''difficilis in otio quies''

w bezczynności trudno o odpoczynek (próżniactwo nie daje odpoczynku)

''diligentia comparat divitias''

pilność zestawia bogactwa

Cyceron

''dimidium facti, qui coepit, habet''

połowę dzieła wykonał, kto je rozpoczął

Horacy, Listy 1, 2, 40

''dira necessitas''

okrutna konieczność

Horacy, Pieśni

''dis aliter visum''

bogowie inaczej uważali

Wergiliusz, Eneida

''discenda est virtus''

cnoty należy uczyć

Seneka Młodszy

''discipulus est proiris posterior dies''

ostatni dzień jest uczniem pierwszego

''displicuit nasus tuus''

twój nos się nie spodobał (stałeś się ofiarą kaprysu)

Juwenalis, Satyry

''divide et impera''

dziel i rządź (siej niezgodę, byś mógł łatwiej rządzić)

''divitiae non sunt bonum''

bogactwo nie jest dobrem

Seneka Młodszy

''do, ut des''

daję, abyś (i ty mi) dał

''docendo discimus''

ucząc innych sami się uczymy - parafraza z dzieła Seneki: Listy

''ducunt volentem fata, nolentem trahunt''

powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągnš

Seneka Młodszy

''domus finis est usus''

granicą domu jest doświadczenie

Cyceron

''domus propria, domus optima''

własny dom, domem najlepszym

''donec eris felix multos numerabis amicos''

tak długo jak jesteś szczęśliwy masz wielu przyjaciół

Owidiusz, Tristia I,9,5

''dubia in meliora partem interpretari debent''

wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na korzyść

''dubito ergo sum''

wątpię, więc jestem

''duce et auspice''

pod dowództwem i kierownictwem

''dulce et decorum est pro patria mori''

słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę

Horacy, Pieśni

''dum spiro, spero''

nie tracę nadziei, dopóki oddycham

''dum vivimus, vivamum!''

dopóki żyjemy, żyjmy!

''duobus litigantibus tertius gaudet''

gdzie dwóch się kłóci, trzeci się cieszy

''duo cum faciunt idem, non est idem''

gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo

''dura lex, sed lex''

twarde prawo, ale prawo