Sentencje Łacińskie na literę e

Sentencje Łacińskie na literę e

Lista alfabetyczna:

''e cantu cognoscitur avis''

każdy ptak po swojemu śpiewa (poznajemy go pośpiewie)

''e fructu arbor cognoscitur''

drzewo może być rozpoznane po jego owocach

''ea est natura hominum''

taka jest natura ludzka

''eadem aut turpia aut honesta''

te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne - Seneka

''ebrietas est metropolis omnium vitiorum''

pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad

''ebrietas est voluntaria insania''

pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem

''ecce homo!''

oto człowiek!

''ecce tibi lupus in sermone''

o wilku mowa

''edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas''

jedzmy, pijmy, radujmy się! Po śmierci nie ma już przyjemności

''edimus ut vivamus , non vivimus, ut edamus''

jemy po to by żyź, a nie żyjemy po to by jeść

''effugere non potes necessitates, potes vincere''

rzeczy koniecznych uniknąć nie możesz, ale możesz je przezwyciężyć

Seneka

''effugiunt structos nomen honorque rogos''

imię i godność unikną stosu

''ego mitto vos sicut oves in medio luporum''

ja was posyłam jako owce między wilki

''ego nihil timeo, quia hihil habeo''

nic nie mam, więc niczego się nie boję

''ego pro domo mea oro''

mówię w obronie mojego domu

''errare humanum est''

błądzić (mylić się) jest rzeczą ludzką

''est mihi cura futura''

gnębi mnie troska o przyszłość

''est modus in rebus''

mają rzeczy swą miarę (są granice, których nie należy przekraczać) - Horacy, Satyry

''et hoc genus omne''

wszyscy i inni do nich podobni (lekceważąco)

''et tu Brute, contra me''

i ty Brutusie, przeciwko mnie (słowa, które umierający Cezar miał skierować do Brutusa, jednego z zabójców, dawnego przyjaciela)

''etiam latrones suis legibus parent''

i zbóje mają swoje prawa; rozbójnicy są posłuszni swoim prawom

Cyceron

''etiam sanato vulnere cicatrix manet''

blizna zostaje także po wyleczonych ranach

''ex iniurnia non oritur ius''

z bezprawia nie rodzi się prawo

''ex malis eligere minima''

(należy) wybierać mniejsze zło

Cycerona, O powinnościach 3, 1

''ex nihilo nihil''

z niczego nic (nie powstaje)

Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy

''ex oriente lux''

światło ze wschodu (przychodzi)

''ex unge leonem (pingere)''

(malować) lwa według pazura (mistrz zdradza się w drobnym szczególe swego dzieła)

''exceptio confirmat regulam''

wyjątek potwierdza regułę

''exegi monumentum, aere perennius''

zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu (napisałem dzieło nieśmiertelne)

cytat z Pieśni Horacego, w którym autor mówi o swojej poezji

''exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor''

oby z kości naszych powstał mściciel

Wergiliusz, Eneida, 4, 625

''experto credite''

wierzcie temu, który sam doświadczył

Wergiliusz, Eneida, 11, 283

''extremis malis extrema remedia''

na krańcowe zło - krańcowe środki