Sentencje Łacińskie na literę c

Sentencje Łacińskie na literę c

Lista alfabetyczna:

''caeca invidia est''

zazdrość jest ślepa

''Cael(um) ipsum petimus (stultita)''

głupotą naszą sięgamy do niebios (zenitu)

''Caesar non supra grammaticos''

Cezar nie jest nad gramatykami (Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków)

Kasjusz Dion

''caesarem stantem mori decet''

cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc

''calamitas virtutis occasio est''

nieszczęście jest okazją do wykazania męstwa

Seneka

''calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser''

nieszczęsna jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejœciem zgryzoty

''calcat iacentem vulgus''

pospólstwo kopie leżącego

''calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium''

łysina to nie ułomność, lecz oznaka mądrości

''camelum videbis saltantem''

zobacz tańczącego wielbłąda (usłysz bujdy)

''captatio benevolentiae''

zjednywanie sobie względów, życzliwości

''carpe diem''

chwytaj dzień (korzystaj z każdego dnia, nie marnuj mijających chwil)

Horacy, Pieśni

''carpent tua poma nepotes''

owoce twojej pracy będą zbierać wnuki

Wergiliusz, Eklogi

''carum est, quod rarum est''

drogie jest to co rzadkie

''cave canem''

strzeż się psa; uwaga, pies (napis spotykany na mozaikowych posadzkach w przedsionku domów rzymskich)

''cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo''

strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę

''caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat)''

niech konsulowie czuwają (aby rzeczpospolita nie doznała żadnego usczerbku); pierwsze słowa formuły, którą senat rzymski nadawał konsulom władzę dyktatorską w momentach krytycznych dla państwa

''cave ne cadas''

strzeż się, abyś nie upadł

''cedant arma togae''

niech oręż ustąpi przed togą (niech władza wojskowa ustąpi przed władzš cywilnš, niech nastanie pokój)

Cycero, O powinnościach

''cernutur in agendo virutes''

w działaniu rozpoznajemy cnoty

''certum est, quia impossibile est''

jest pewne, ponieważ jest niemożliwe

''ceterum censeo Carthaginem delendam esse''

poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć - słowa Katona, którymi kończył wszystkie swoje przemówienia w senacie

''cessante causa, cessat effectus''

gdy znika przyczyna znika skutek

''charta non erubescit''

papier się nie rumieni (papier jest cierpliwy, można pisać wszystko)

''cibi condimentum est fames''

głód jest przyprawą dla każdego posiłku

''cogitationis poenam nemo patitur''

nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli

''cognosce te ipsum''

poznaj samego siebie

''concordia civium murus urbium''

zgoda mieszkańców murem miasta

''concordia domi, foris pax''

zgoda w domu, pokój na zewnątrz

''concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabuntur''

zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą choćby największe się rozpadajš

Sallustius, Bellum Iugurthinum

''conscientia mille testes est''

sumienie jest tysiącem świadków

''consensus facit legem''

zgoda tworzy prawo

''consuetudo est altera natura''

przyzwyczajenie jest drugą naturą

Cycero, De finibus

''contraria contrariis curantur''

przeciwne leczy się przeciwnym (zasada medycyny klasycznej)

''contra spem spero''

wbrew obawom mam nadzieję

''contra vim mortis non est medicamen in hortis''

nie ma zioła na potęgę śmierci

''contra vim non valet ius''

prawo jest bezsilne wobec przemocy

''cornix cornici oculum non effodit''

kruk krukowi oka nie wykole

''corrumpunt mores bonos colloquia mala''

złe rozmowy psują dobre obyczaje

''crede, quod habes, et habes''

wierz, że masz, a będziesz miał

''credo, quia absurdum''

wierzę, bo to jest niedorzeczność (wierzę, bo tego nie da się zrozumieć) parafraza z dzieła Tertuliana, De carne Christi

''crescit sub pondere virtus''

prześladowana cnota rośnie

''crux interpretum''

krzyż tłumaczy (miejsce w tekście trudne do przetłumaczenia)

''cui bono?''

na czyją korzyść ?; komu to miało przynieść pożytek?

''cui flavam religas comam, simplex munditiis?''

dla kogo wiążesz płowozłotą grzywę, prosto odziana?

Horacy

''cui prodest (scelus, is fecit)''

komu przynosi (zbrodnia) korzyść (ten ją popełnił)

Seneka, Medea

''cum debita reverentia''

z należnym poważaniem, szacunkiem

''cum grano salis''

z ziarnkiem soli (z odrobiną rezerwy, sceptycyzmu)

''cum tacent, clamant''

milcząc wołają (milczenie jest wymowniejsze od mowy)

Cycero, In Catilinam

''cum ventis litigare''

walczyć z wiatrem

Petroniusz

''cuneus cuneum trudit''

klin wypycha klin (klin klinem)

''cupida sum vocem tuam audienti''

jestem żądna słuchania twego głosu

''cura, ut valeas!''

trzymaj się