Sentencje Łacińskie na literę q

Sentencje Łacińskie na literę q

Lista alfabetyczna:

''quae finxere, timent''

co sobie uroili, tego się boją

''quem di diligunt, adolescens moritur''

ukochanie przez bogów umierają młodo

Plaut

''quae nocent, docent''

to, co szkodzi uczy

''quae non sunt prohibita permissa intelleguntur''

to, co jawnie nie zakazane, uważa się za dozwolone

''quae peccamus iuvenes, ea luimus senas''

za grzech młodości płacimy na starość

''quae potui, feci, faciant meliora potentes''

co mogłem, zrobiłem, niechaj lepiej zrobią ci, którzy mogą

''quae tua sunt, tibi habe; quae mea sunt, redde mihi''

to, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi

''quaelibet vulpus caudem suam laudat''

każdy lis swój ogon chwali

''quaerite et invenietis''

szukajcie a znajdziecie

''qualis artifex pereo''

jakiż artysta ginie w mojej osobie - ostatnie słowa Nerona powtarzane jakoby przed samobójstwem

Swetoniusz, Nero

''qualis pater, talis filius''

jaki ojciec, taki syn

''qualis rex, talis grex''

jaki król, taka trzoda (jaki pan, taki kram)

''quandoque bonus dormitat Homerus''

niekiedy i wielki Homer drzemie (nawet u Homera zdarzają się słabsze miejsca)

Horacy, O sztuce poetyckiej

''qui asinum non potest, stratum caedit''

kto nie może bić osła bije worek

Petroniusz

''qui habet commoda, ferre debet onera''

kto ma korzyść, ten powinien ponosić ciężary

''qui omnibus diffidit, is numquam amicos sibi comparabit''

kto nikomu nie wierzy, ten nigdy nie zdobędzie przyjaciół

''qui rogat, non errat''

kto pyta nie błądzi

''qui tacet, consentire videtur''

kto milczy, zdaje się zgadzać

''qui scribit, bis legit''

kto pisze, czyta dwa razy

''qui vult dare parva non debet magna rogare''

ten kto daje niewiele niepowinien oczekiwać wiele

''quid opus est verbis?''

na co tu słowa?

''quid rei est?''

w czym rzecz?

''quid stultius est quam incerta pro certis habere?''

cóż jest głupsze niż uważać rzeczy niepewne za pewne

''quid vesper ferat, incertum est''

nie wiadomo, co przyniesie wieczór

''quidquid agis, prudenter agas et respice finem''

cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i myśl o wyniku

''quidquid discis, tibi discis''

cokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie

''quidquid latine dictum sit, altum viditur''

cokolwiek powiedziane po łacinie wydaje się wzniosłe

''quiescere iuventus nescit''

młodzież nie może trwać w spokoju

''quis fallere possit amantem?''

kto zdoła oszukać tego, kogo kocha?

''quod discis, tibi discis''

czego się uczysz, dla siebie się uczysz

''quod homines, tot sententiae''

ile ludzi, tyle zdań (co głowa to rozum)

''quod licet Iovi, non licet bovi''

co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi

''quod medicina aliis, aliis est acre venenum''

lekarstwo dla jednego może być trucizną dla innego

''quod nullum est, nullum producit effectum''

co jest nieważne, nie wywoła żadnych skutków

''quod scimus, gutta est, ignoramus mare''

co wiemy kroplą jest, czego nie wiemy morzem

''quod sine die debetur, statim debetur''

co się należy bez oznaczenia terminu, należy się bezzwłocznie

''quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris''

nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe

''quod verum est, meum est''

co jest prawdziwe, jest też moje

Seneka Młodszy

''quorum pars magna fui''

w czym odgrywałem wielką rolę, w czym brałem duży udział

Wergiliusz, Eneida

''quot capita, tot sensus''

ile głów, tyle opinii

Horacy, Satyry

''quot homines, tot sententiae''

ilu ludzi, tyle opinii

''quo-usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?''

jak długo jeszcze bedziesz nadużywać, Katylino, naszej cierpliwości?

początkowe słowa pierwszej mowy Cycerona Przeciw Katylinie