Sentencje Łacińskie na literę r

Sentencje Łacińskie na literę r

Lista alfabetyczna:

''rapienda rebus in malis praeceps via est''

w nieszczęściu należy obierać drogę ryzykowną

''raptus puellae''

porwanie dziewicy

''requiescat in pace''

niech spoczywa w pokoju (R.I.P.) - popularny napis na grobowcach

''rara avis''

rzadki ptak

''raram fecit mixturam cum sapientia forma''

piękno rzadko idzie w parze z mądrością

''rara occasio''

rzadka okazja

''rata pars''

odpowiednia część

''rata portio''

część proporcjonalna

''ratio discessit''

zdrowy rozsądek odszedł

''ratio dubitandi''

podstawa do wyrażenia wątpliwości

''ratio (legis) est anima legis''

uzasadnienie (ustawy) jest duszą ustawy

''rationale animal est''

jesteś istotą rozumną

''ratio scripta''

sens pisanego słowa

''ratio sufficiens''

racja wystarczająca

''realiter''

w rzeczywistości

''re bena gesta''

dobrze wykonawszy pracę

''rebus in adversis melius sperare memento''

w trudnych warunkach miej nadzieję na lepsze

''rebus in angustis facile (est) contemnere vitam''

będąc w nieszczęściu, nietrudno pogardzać życiem

''rebus in arduis''

w trudnych okolicznościach

''rebus sic stantibus''

kiedy sprawy tak się przedstawiają; w takim stanie rzeczy

''recenter paratum''

świeżo przygotowane

''redde legiones Vare''

oddaj legiony Warusie - okrzyk Oktawiana Augusta na wieść o utracie armii rzymskiej w Lesie Teutoburskim ( Germania 9 AD)

Swetoniusz, Boski August

''redde, quod debes''

oddaj coś winien

''relata refero''

powtarzam usłyszane

''rem tene, verba sequentur''

opanuj treść (temat), a słowa sie znajdą

Katon Starszy

''repetitio est mater studiorum''

powtarzanie jest matką wiedzy

''res gestae''

dokonane czyny (czyny bohaterskie)

''res publica mihi carior est quam vita mea''

republika jest mi droższa od mojego życia

''res sacra miser''

nieszczęśliwy jest rzeczą świętą

Seneka, Epigramaty

''ridentem dicere verum''

śmiejąc się prawdę powiedzieć; z uśmiechem mówić prawdę

Horacy,

''rixari de asini umbra''

spierać się o cień osła - spierać się o rzecz błachą, głupstwa

''Roma locuta, causa finita''

Rzym przemówił, sprawa zamknięta