Sentencje Łacińskie na literę t

Sentencje Łacińskie na literę t

Lista alfabetyczna:

''tabula in naufragio''

ostatnia deska ratunku (dosł. deska w katastrofie morskiej)

''tabula rasa et plana et polita''

czysta tablica, płaska i gładka

''taceamus igitur''

milczmy więc

''tace, sed memento''

milcz, ale pamiętaj

''tacet, sed loquitur''

milczy, ale mówi

''tacito consensu''

za milczącą zgodą

''taedium vitae''

wstręt do życia; znużenie życiem

Geliusz

''tale quale (est)''

takie, jakie jest

''tam deest avaro quod habet, quam quod non habet''

chciwemu tak samo mało jest tego, co ma, jak i tego, czego nie ma

Publiusz Syrus

''tandem bono causa triumphat''

wreszcie słuszna sprawa zwyciężyła

''tam mulam est habere nummos, non habere quam malum est''

równie źle jest, kiedy się ma pieniądze, jak i kiedy się ich nie ma

''tanta animorum imbecillitas est, ubi ratio discessit''

tak wielka jest słabość umysłu, gdy ktoś utraci zdrowy rozsądek

''tanta vis probitatis est, ut eam (...) in hoste etiam diligamus''

taka jest siła uczciwości, że szanujemy ją nawet u przeciwnika

''tanti est, quantum habet''

tyle wart, ile ma

''tantum doluerunt, quantum doloribus se inseruerunt''

[ludzie] tyle doznają boleści, ile się im poddają

''tantum possumus, quantum scimus''

tyle możemy, ile umiemy

''tempora labuntur (tacitisque senescimus annis)''

czas upływa (a my starzejemy się wraz z cicho biegnšcymi latami)

Owidiusz, Fasti

''tempora si fuerint nubila, solus eris''

jeśli czasy będą chmurne, będziesz sam

''terde venientibus ossa''

dla spóźnionych - kości (kto póŸno przychodzi, sam sobie szkodzi)

''tertius gaudens''

trzeci radujący się (gdzie dwóch się kłóci tam trzeci korzysta)

''testis unus, testis nullus''

jeden świadek, żaden świadek

''tibi et igni''

dla ciebie i dla ognia (przeczytaj i natychmiast spal)

''tibi persuade esse te mihi carissimum''

przekonaj siebie, że ty jesteś mi najdroższy

''timeo Danaos et dona ferentes''

obawiam się Danaów nawet jeśli przynoszą dary

Wergiliusz, Eneida

''tota vita discendum est mori''

przez całe życie trzeba się uczyć umierać

Seneka Młodszy

''trahit sua quemque voluptas''

każdego ciągnie jego namiętność (każdy ulega swoim namiętnościom, skłonnoœciom)

Wergiliusz, Eklogi

''trahimur omnes studio laudis''

wszyscy pragniemy sławy

''tres faciunt collegium''

trzech tworzy kolegium - formuła prawa rzymskiego, wg. której potrzeba przynajmniej trzech osób dla utworzenia związku, rozpoczęcia obrad etc.)

''tua res agitur''

ciebie rzecz dotyczy; chodzi o ciebie

Horacy, Listy

''tu ne cede malis, sed contra audentior ito''

nie ulegaj nieszczęściom, lecz śmiało idź naprzód

Wergiliusz

''tu quoque, mi fili?''

ty także, mój synu

''tu quoque, Brute?''

ty także, Brutusie

''tuta timens''

bojąc się (nawet) rzeczy bezpiecznych

Wergiliusz, Eneida