Sentencje Łacińskie na literę o

Sentencje Łacińskie na literę o

Lista alfabetyczna:

''ob eam rem''

z tego powodu

''obest plerumque iss, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent''

powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć

''obiectum quaestionis''

przedmiot rozważania

''obiit sine prole''

zmarł bezpotomnie

''obiter dictum''

powiedziane mimochodem

''obligatio impossibilium''

zobowiązanie, którego nie można wypełnić

''obligatio sub fide nobili''

zobowiązany pod słowem honoru

''oblivio signum neglegentiae''

zapomnienie jest znakiem lekceważenia

''obscura persona''

wątpliwy człowiek

''obsequium amicos, veritas odium parit''

ustępliwość rodzi przyjaciół, szczerość

wrogów - Terencjusz, Andria

''obtrectatio frequens''

stała nieżyczliwość

''ob turpem causam''

z wstydliwego powodu

''occasio furem facit''

okazja czyni złodzieja

''occidit, occidit spes omnis''

upadła, upadła wszelka nadzieja

''occurrunt homines, nequeunt occurrere montes''

spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka

''oculus domini saginat equum''

pańskie oko konia tuczy

''oculis plus vident quam oculus''

kilka oczu zobaczy więcej niż jedno

''oderint, dum metuant''

niech nienawidzą, byle tylko się bali

Lucjusz Akcjusz, Atreusz

''odi et amo''

kocham i nienawidzę

''odi profanum vulgus et arceo''

nienawidzę nieo?wieconego tłumu i unikam go

Horacy, Pieśni, 3,1,1

''o fallacem hominum spem!''

jak złudną jest nadzieja

Cyceron

''officium officio provocatur''

grzeczność jest powodowana grzecznością

''o imitatores, servum pecus!''

o naśladowcy, trzodo niewolników!

Horacy, Listy

''oleum et operam perdidi''

straciłem olej (w lampce oliwnej) i pracę; pracowałem nadaremnie

Plaut

''omne ignotum pro magnifico''

wszystko co nieznane, (wydaje się) wspaniałe

Tacyt, Żywot Agrykoli

''omne trinum perfectum''

wszystko, co potrójne (jest) doskonałe

''omne vivum ex ovo''

wszystko co żyje (powstaje) z jaja

''omne vivum ex vivo''

wszystko co żyje (powstaje) z istoty żywej

''omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt''

wszyscy chcą być zdrowi, ale często robią rzeczy, które szkodzą ich zdrowiu

''omnia levi momento pendent''

wszystko wisi na włosku

Liwiusz

''omnia mea mecum porto''

wszystko co moje noszę z sobą

''omnia orta occidunt et aucta sensecunt''

wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się

Salustiusz

''omnia reliquit servare rem publicam''

wszystko porzucił, by ratować republikę - dewiza orderu Cyncynata uważanego za wzór starorzymskich cnót obywatelskich

''omnia vincit Amor et nos cedamus Amori''

miłość wszystko zwycięża - i my ulegnijmy miłości

Wergiliusz, Eklogi

''omnis ars naturae imitatio est''

każda sztuka jest naśladowaniem natury

Seneka Młodszy

''omnis conventio ius facit inter partes''

każda umowa tworzy prawo między stronami

''omnium artium mediciuna nobilissima est''

medycyna jest najszlachetniejszą z nauk

''optimum medicamentum quies est''

spokój jest najlepszym lekarstwem

''ore rotundo''

zaokrąglonymi ustami (mówić z dobrą dykcją)

Horacy, O sztuce poetyckiej

''o tempora! o mores!''

o czasy! o obyczaje!

słowa Cycerona w jego mowie przeciw Katylinie (wyrażenie oburzenia na widok zepsucia, rozluźnienia obyczajów)

''otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura''

życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka

Seneka, Listy