Sentencje Łacińskie na literę s

Sentencje Łacińskie na literę s

Lista alfabetyczna:

''sacculus plenus aranearum''

sakiewka pełna jest pająków

''sacer nepotibus cruor''

krew przeklęta dla potomnych

''sacra celerius absolvenda''

obrzędy trzeba szybciej kończyć

''sacra populi lingua est''

język ludu jest świętością

''sacra profanis [secernere; discernere]''

[oddzielić] sprawy święte od świeckich

''saeculi, non hominis virtus''

dostojność wieku, a nie człowieka

''saeculi vitia, non hominis''

ułomność epoki, a nie ludzi

''saepe enim causa moriendi est timide mori''

często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią

''saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia''

często pod brudnym płaszczem jest (skrywa się) mądrość

''saepe morborum gravium exitus inceri sunt''

skutki poważnej choroby są często nie do przewidzenia (nieznane)

''saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae''

często oszukują mężczyźni, rzadko delikatne dziewczęta

''salus polpuli suprema lex (esto)''

dobro narodu (niech będzie) najwyższym prawem

''salus rei publicae suprema lex (esto)''

dobro rzeczpospolitej (niech będzie) najwyższym prawem

''sapere aude''

odważ się być mądrym

Horacy, Listy

''satis verborum''

dość słów

''se contentus est sapiens''

mędrzec zadowala się sobą

Seneka

''sed fugit interea, fugit irreparabile tempus''

lecz tymczasem ucieka, ucieka niepowetowany czas

''semel emissum volat irrevocabile verbum''

słowo raz wypuszczone fruwa bezpowrotnie; słowo wypowiedziane nie powraca

Horacy, Listy

''semper avarus eget''

skąpcowi zawsze mało

''semper fidelis''

zawsze wierny

''seniores priores''

starsi pierwsi; starsi mają pierwszeństwo

''si ad naturam vives, numquam eris pauper''

jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi

Seneka Młodszy

''sic transit gloria mundi''

tak przemija chwała świata

''si decem habeas linguas, mutum esse addecet''

nawet gdybyś miał dziesięć języków, powinnieneś je trzymać za zębami

''si dis placet''

jeśli bogom się podoba

''si duo gusto, non est idem''

gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo

''si parva licet componere magnis''

jeśli się godzi porównywać rzeczy małe z wielkimi

Wergiliusz, Georgiki

''si tu vales, bene est, ego valeo''

jeżeli ty jesteś zdrowy, to dobrze, i ja jestem zdrów

''si vis amari, ama''

je?li chcesz być kochanym, kochaj

Seneka Młodszy

''si vis pacem, para bellum''

jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny

Vegetius, Epitoma rei militaris

''sic itur ad astra''

tak się idzie do gwiazd (tak się dąży do sławy)

Wergilusz, Eneida

''similis simili gaudet''

podobny cieszy się podobnym

''sine amicitia vita est nulla''

bez przyjaźni życie jest niczym

''sine ira est studio''

bez gniewu i życzliwości (obiektywnie)

Tacyt, Roczniki

''sine labore non erit panis in ore''

bez pracy nie będzie co włożyć do ust

''siste, viator!''

zatrzymaj się wędrowcze!

''sit tibi terra levis''

niech ci ziemia lekką będzie

Marcjalis

''sit vernia verbo''

niech mi wolno będzie powiedzieć za pozwoleniem

''sol lucet omnibus''

słońce świeci dla każdego

Gaius Petronius Arbiter, Satyricon 100

''sola ratio perfecta beatum facit''

tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym

Seneka Młodszy

''stricte''

dokładnie

''stultum facit fortuna, quem perdere vult''

kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni

Publiliusz Syrus

''suae quisque fortunae faber est''

każdy jest kowalem własnego losu

''sub conditione''

pod warunkiem

''sub Iove (frigido)''

pod Jowiszem (zimnym) - pod gołym niebem

Horacy, Pieśni

''summum ius, summa iniuria''

najwyższe prawo, to najwyższa niesprawiedliwość - zbyt formalnie wymierzona sprawidliwość może stać się krzywdą

Cycero, De officiis I, 10, 33

''sunt certi denique fines''

są wreszcie określone granice (we wszystkim jest miara; są określone granice, których nie należy przekraczać)

''sunt lacrimae rerum''

są łzy rzeczy (nawet rzeczy płaczą)

Wergiliusz, Eneida

''superbientem animus prosternet''

pycha poprzedza upadek

Petroniusz

''sus Minervam docet''

świnia uczy Minerwę (uczy głupi mądrego)

''suum cuiquae [placet]''

każdemu [podoba się] swoje