Sentencje Łacińskie na literę l

Sentencje Łacińskie na literę l

Lista alfabetyczna:

''labor fallit curas''

praca oszukuje troski

''labor omnia vincit''

praca wszystko przezwycięża

Wergiliusz, Georgiki

''labores pariunt honores''

#NAZWA?

''labuntur anni''

upływają lata

''lacrimae celeriter arescunt''

łzy szybko wysychają

''lacrimis adamanta movebis''

łzami nawet kamień skruszysz

''laesa maiestas''

zdrada stanu

''laetificat stultum grandis promissio multum''

wielka obietnica ogromnie głupca cieszy

''lapsus memoriae''

błąd pamięci

''laetitia exsultare''

skakać z radości

''laetius est, quoties magno sibi constat honestum''

Sukces tym słodszy, im więcej trudów włożono w jego osiągnięcie

''lapsus lingue''

przejęzyczenie

''larga manu''

szczodrą ręką

''latet anguis in herba''

wąż ukrywa się w trawie (ukryte niebezpieczeństwo)

Wergiliusz, Eklogi

''latrante uno latrat statim et alter canis''

gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast króluje

''laudant, quod non intellegunt''

chwalą to, czego nie rozumieją

''laudator temporis acti''

chwalca przeszłości (ten, kto gloryfikuje przeszłość nie doceniając czasów obecnych)

Horacy, O sztuce poetyckiej

''lavare manus''

umywać ręce

''legem nocens veretur fortunam innocens''

przestępca boi się prawa, niewinny - losu

''leges ab omnibus intellegi debant''

ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich

''lenior et melior fis accedente senecta''

zbliżając się do starości stajemy się łagodniejsi i lepsi.

''lex dilationes exhorret''

prawo nie znosi zwłoki

''lex est, quod notamus''

to co piszemy, stanowi prawo

''lex iubet ea, quaefacienda sunt, prohibetque contraria''

prawo nakazuje to, co należy czynić, a wzbrania rzeczy przeciwnych

''lex neminem cogit ad impossibilia''

prawo nikogo nie zmusza do rzeczy niemożliwych

''lex retro non agit''

prawo nie działa wstecz

''libri amici, libri magistri''

książki przyjaciółmi, książki nauczycielami

''littera docet, littera nocet''

litera uczy, litera szkodzi

''littera scripta manet''

słowo zapisane pozostaje

''longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla''

dzięki radom droga jest długa, dzięki przykładom - krótka i skuteczna

''lucidus ordo''

jasny układ (treść) - przejrzysta konstrukcjia utworu

Horacy, O sztuce poetyckiej

''lupus in fabula''

wilk w bajce (o wilku mowa, a wilk tuż)

Terencjusz, Adelphi