Alfabet arabski

Alfabet arabski

Alfabet arabski - litery

Litera arabska
Transkrypcja / transliteracja
postać końcowa
postać środkowa
postać początkowa
postać izolowana
transkrypcja polska
transliteracja ISO
transkrypcja IPA
‏ـا‎
 
 
‏ا‎
a
ā
[], [ʔ]
‏ـب‎
‏ـبـ‎
‏بـ‎
‏ب‎
b
b
[b]
‏ـت‎
‏ـتـ‎
‏تـ‎
‏ت‎
t
t
[t]
‏ـث‎
‏ـثـ‎
‏ثـ‎
‏ث‎
s
[θ]
‏ـج‎
‏ـجـ‎
‏جـ‎
‏ج‎
ǧ
[]
‏ـح‎
‏ـحـ‎
‏حـ‎
‏ح‎
h
[ħ]
‏ـخ‎
‏ـخـ‎
‏خـ‎
‏خ‎
ch
[x]
‏ـد‎
 
 
‏د‎
d
d
[d]
‏ـذ‎
 
 
‏ذ‎
z
[ð]
‏ـر‎
 
 
‏ر‎
r
r
[r]
‏ـز‎
 
 
‏ز‎
z
z
[z]
‏ـس‎
‏ـسـ‎
‏سـ‎
‏س‎
s
s
[s]
‏ـش‎
‏ـشـ‎
‏شـ‎
‏ش‎
sz
š
[ʃ]
‏ـص‎
‏ـصـ‎
‏صـ‎
‏ص‎
s
[]
‏ـض‎
‏ـضـ‎
‏ضـ‎
‏ض‎
d
[]
‏ـط‎
‏ـطـ‎
‏طـ‎
‏ط‎
t
[]
‏ـظ‎
‏ـظـ‎
‏ظـ‎
‏ظ‎
z
[ðˁ]
‏ـع‎
‏ـعـ‎
‏عـ‎
‏ع‎
(-)
'
[ʕ]
‏ـغ‎
‏ـغـ‎
‏غـ‎
‏غ‎
gh
[ɣ], [ɡ] w wielu zapożyczeniach
‏ـف‎
‏ـفـ‎
‏فـ‎
‏ف‎
f
f
[f]
‏ـق‎
‏ـقـ‎
‏قـ‎
‏ق‎
k
q
[q]
‏ـك‎
‏ـكـ‎
‏كـ‎
‏ك‎
k
k
[k]
‏ـل‎
‏ـلـ‎
‏لـ‎
‏ل‎
l
l
[l]
‏ـم‎
‏ـمـ‎
‏مـ‎
‏م‎
m
m
[m]
‏ـن‎
‏ـنـ‎
‏نـ‎
‏ن‎
n
n
[n]
‏ـه‎
‏ـهـ‎
‏هـ‎
‏ه‎
h
h
[h]
‏ـو‎
 
 
‏و‎
w, u
w, ū
[w]
‏ـي‎
‏ـيـ‎
‏يـ‎
‏ي‎
j, i
j, ī
[j]
‏ـة‎
 
 
‏ة‎
(-), t
(-), t
[a], [at]
‏ـى‎
 
 
‏ى‎
a
à
[]