WEU

WEU - opis i znaczenie

WEU, Unia Zachodnioeuropejska, UZE, Western European Union, organizacja utworzona na podstawie zmodyfikowanego przez Układy paryskie w 1954, Traktatu Brukselskiego z 17 III 1948 o współpracy ekonomicznej, społecznej, kulturalnej oraz wspólnej samoobronie.

Do pierwszych członków: Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga i  Wielkiej Brytanii dołączyły w 1955 RFN i  Włochy, w 1990 ?  Hiszpania i  Portugalia, 1991 ?  Grecja. Członkami stowarzyszonymi są Turcja, Norwegia i  Islandia, a obserwatorami ?  Austria, Dania, Finlandia, Irlandia i  Szwecja. W 1994 kraje Europy Środkowej i Wschodniej uzyskały status stowarzyszonego partnera.

Powstanie UZE było rezultatem nieudanej próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Ale i ta organizacja nie zaczęła pełnić samodzielnej roli obronnej. Jej wojskowe kompetencje zostały powierzone NATO. Znaczenie UZE uległo zmianie w latach 90. w związku z  Traktatem z Maastricht oraz pojawieniem się możliwości wycofania wojsk amerykańskich z Europy. Krajami inicjującymi nowy kierunek stała się Francja i Niemcy postulujące utworzenie europejskiego korpusu podlegającego UZE, choć też możliwego do wykorzystania przez NATO.

Zintensyfikowano badania kosmiczne i nad satelitarnym systemem obronnym. Traktat z Maastricht włączył UZE w system Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z zadaniem realizacji celów służących obronności UE. Rada UE w porozumieniu z instytucjami UZE może podejmować decyzje o wspólnych akcjach. Jednak Konferencja Międzyrządowa i ostateczny kształt Traktatu Amsterdamskiego wykazały, iż członkowie UE mają inne wizje roli UZE i jej przyszłość jest wciąż niewiadoma. Może stać się po włączeniu do UE jej zbrojnym ramieniem, możliwe jest też jej rozwiązanie w 2004, zgodnie z literą zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego, który przewidział jej istnienie na 50 lat.