IUPAC

IUPAC - opis i znaczenie

IUPAC, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, International Union of Pure and Applied Chemistry, założona w 1918 w Londynie międzynarodowa organizacja naukowa koordynująca współpracę chemików z całego świata. Organizuje liczne konferencje naukowe (kongresy i zjazdy) oraz powołuje komisje opracowujące zalecenia w rozwoju terminologii chemicznej (które na zasadzie dobrowolnej akceptacji stają się normami międzynarodowymi).