LUKSEMBURG

LUKSEMBURG

Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga (Lëtzebuerg) to państwo położone w Europie Zachodniej. Graniczy z Francją od południa, Niemcami od wschodu i z Belgią od zachodu i północy. Państwo członkowskie Unii Europejskiej. * Całkowita granica lądowa: 359 km * Długość wybrzeża: 0 km * Długość granic z sąsiadującymi państwami: Belgia 148 km, Francja 73 km, Niemcy 138 km * Najwyższy punkt: Kneiff 560 m n.p.m. * Najniższy punkt: rzeka Mozela 133 m

Hymn Państwowy

Tytuł: Ons Hémécht


Godło Państwowe

...

Godło państwa LUKSEMBURG

Dane podstawowe

Luksemburg

Luksemburg to stolica kraju Luksemburg.

Stolica

niemiecki, francuski, luksemburski

Oficjalny język urzędowy dla kraju Luksemburg to język niemiecki, francuski, luksemburski.

Język urzędowy

monarchia konstytucyjna

Ustrój polityczny dla kraju Luksemburg to monarchia konstytucyjna.

Ustrój polityczny

wielki książę Henryk

Głowa państwa dla kraju Luksemburg to wielki książę Henryk.

Głowa państwa

premier Jean-Claude Juncker

Szefem rządu dla kraju Luksemburg jest premier Jean-Claude Juncker.

Szef rządu

166.2 586

Powierzchnia dla kraju Luksemburg to 166.2 586 km2.

Powierzchnia km2

miejsce

Miejsce pod względem wielkości powierzchni państwa na świecie dla kraju Luksemburg to miejsce.

Powierzchnia na świecie

168.474 413

Liczba ludności dla kraju Luksemburg to 168.474 413 mieszkańców.

Liczba ludności

miejsce

Miejsce pod względem ilości ludności dla kraju Luksemburg to miejsce na świecie.

Ludność na świecie

171

Gęstość zaludnienia dla kraju Luksemburg to 171 osób/km2.

Gęstość zaludnienia

euro (EUR)

Oficjalna jednostka monetarna dla kraju Luksemburg to euro (EUR).

Jednostka monetarna

UTC +1 - zima UTC +2 - lato

Ustalona strefa czasowa dla kraju Luksemburg to UTC +1 - zima UTC +2 - lato.

Strefa czasowa

Ons Hémécht

Tytuł hymnu państwowego dla kraju Luksemburg to Ons Hémécht.

Hymn państwowy

LU

Kod ISO 3166 dla kraju Luksemburg to LU.

Kod ISO 3166

.lu

Domena internetowa dla kraju Luksemburg to .lu.

Domena Internetowa

L

Kod tablic samochodowych, rejestracyjnych aut dla kraju Luksemburg to L.

Kod samochodowy

+352

Kod telefoniczny dla kraju Luksemburg to +352.

Kod telefoniczny

Dominująca religia dla kraju Luksemburg to .

Religia dominująca

Produkt Krajowy Brutto dla kraju Luksemburg to .

PKB

Produkt Krajowy Brutto na osobę dla kraju Luksemburg to .

PKB na osobę

Historia

Wraz z Burgundią jako wiano znalazł się z początkiem XVI wieku w rękach Habsburgów, najpierw austriackich, potem hiszpańskich. Włączony do Francji przez Napoleona. Według ustaleń kongresu wiedeńskiego w 1815 Wielkie Księstwo Luksemburga uzyskało niezależność i zostało związane z Holandią unią personalną. Mimo niepodległości stacjonowały w nim garnizony pruskie. W 1839 w efekcie ustaleń konferencji londyńskiej utraciło znaczną (zamieszkaną głównie przez Walonów) część terytorium na rzecz nowo utworzonej Belgii. Od 1842 w unii celnej ze Związkiem Niemieckim, po I wojnie światowej z Belgią. Kraj zyskał pełną niepodległość w 1867, w 1890 zerwano unię personalną z Holandią.

Zajęty przez III Rzeszę w 1940, stał się częścią tzw. Wielkich Niemiec. Działał tu jeden z najbardziej prężnych ruchów oporu. Jego dziełem był m.in. jedyny udany w okupowanej Europie strajk antynazistowski. Wyzwolony przez siły alianckie w grudniu 1944 i styczniu 1945.

Po wojnie najpierw w unii celnej (1944) Benelux (razem z Belgią i Holandią), potem od 25 marca 1957 w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej jako członek założyciel. Obecnie jedno z najbogatszych państw kontynentu skutecznie przyciągające kapitał zagraniczny (siedziby ponad 100 banków) i emigrantów z innych krajów np. Niemiec.

Gospodarka

Kraj bardzo wysoko rozwinięty o dominującej roli usług (70% produktu krajowego brutto), zwłaszcza sektora finansowego w gospodarce. Rozwój gospodarczy w integracji z Belgią (od 1921), krajami Beneluxu (1960), EWG (1958). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosi 58,9 tysięcy dolarów amerykańskich (2004). Luksemburg jest jednym z głównych ośrodków finansowych świata. Siedziba 166 Banków, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unii Europejskiej.

Przemysł

Rozwinięte hutnictwo żelaza (importowane rudy żelaza i złom), głównie w Esch-sur-Alzette i Differdange. Największa w świecie produkcja stali na 1 mieszkańca - 8,7 t (1991). Przemysł metalowy, maszynowy, chemiczny (tworzyw sztucznych, gumowych), spożywczy (głównie piwowarski), skórzany, cementowy. Ok. 60% energii elektrycznej dostarczają hydroelektrownie. Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca 3,6 tys. kWh (1990).

Rolnictwo

Podstawą intensywnego rolnictwa jest uprawa zbóż (pszenica, jęczmień), ziemniaków, buraków cukrowych i winorośli w dolinie rzeki Mozeli. Hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Produkcja żywności nie pokrywa zapotrzebowania krajowego.

Turystyka

Duże znaczenie ma turystyka. Luksemburg w 1991 odwiedziło ok. 860 tys. turystów zagranicznych. Głównie ośrodki turystyczne: miasto Luksemburg, Vianden oraz dolina rzeki Mozeli i Ardeny.

Ludność

Luksemburczycy w kraju stanowią 73% ludności, ponadto: Portugalczycy (9%), Włosi (5%), Francuzi (3,4%), Belgowie, Niemcy. 95% społeczeństwa jest wyznania rzymskokatolickiego.Bardzo wolny wzrost liczby ludności (364 tys. ? 1980, 382 tys. ? 1990), spowodowany małym przyrostem naturalnym - ok. 2? rocznie. średnia gęstość zaludnienia to 151 mieszkańców na km2. W miastach mieszka 86% ludności (2000). Głównie miasta (poza stolicą): Esch-sur-Alzette, Differdange. W usługach pracuje ok. 67% ludności zawodowo czynnej, w przemyśle i budownictwie ? 29%, pozostała część w ? rolnictwie. Poziom bezrobocia jest niski 1,6% (2000) ? jeden z najniższych w Europie.

Polityka

Według konstytucji uchwalonej w 1868 (zmiany 1919, 1948, 1956) dziedziczna monarchia konstytucyjna (wielkie księstwo). Głową państwa jest wielki książę, który powołuje rząd (z premierem na czele) odpowiedzialny przed 1-izbowym parlamentem. Władza ustawodawcza należy do wielkiego księcia i Izby Deputowanych (60 członków o kadencji 5-letniej) wybieranej w 4 okręgach w głosowaniu powszechnym i proporcjonalnym. Organem doradczym wielkiego księcia jest powoływana przez niego (dożywotnio) Rada Stanu (21 członków). Luksemburg należy do Beneluxu.

Podział administracyjny

Luksemburg jest podzielony na 3 dystrykty, te zaś na 12 kantonów: Podział Luksemburga na kantony:
Diekirch: Clervaux ? Diekirch ? Redange ? Vianden ? Wiltz
Grevenmacher: Echternach ? Grevenmacher ? Remich
Luksemburg: Capellen ? Esch-sur-Alzette ? Luksemburg ? Mersch

Historia