Polska wspiera Białoruś w walce z koronawirusem

polskaDTWyświetleń: 878
Polska wspiera Białoruś w walce z koronawirusem

– Epidemie nie znają granic, dlatego szczególnego znaczenia w tym trudnym czasie nabiera sąsiedzka solidarność – powiedział wiceminister Marcin Przydacz podczas przekazania wschodniemu sąsiadowi pomocy humanitarnej.

– Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dziś realizujemy te słowa w praktyce – dodał.

Konwój wiozący środki dezynfekcyjne (ok. 50 tys. litrów) i antyseptyczne (ok. 30 tys. litrów), w sumie ponad 75 tys. litrów płynów, a także maseczki chirurgiczne (100 tys. sztuk) oraz tysiąc opakowań leku Arechin wyruszył z Warszawy w czwartek. W oficjalnym przekazaniu darów uczestniczyli Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz oraz Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Władimir Czuszew i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Transport zapewnia Państwowa Straż Pożarna. Odbiorcą darów jest wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi Republikańskie Centrum Reagowania Medycznego w Mińsku.

– Z Białorusią utrzymujemy dobre stosunki, łączy nas wspólna historia i aktywnie współpracujemy na wielu polach. Nie wyobrażam sobie, że dziś moglibyśmy postąpić inaczej – zaznaczył Marcin Przydacz. Natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślił, że epidemia koronawirusa pokazuje jak ważną kwestią jest solidarność i że jest to już kolejna polska inicjatywa w walce z epidemią. – Tak szeroka pomoc ze strony państwowych spółek, jaką obserwujemy od początku epidemii jest możliwa dzięki temu, że to państwo ma decydujący głos w podmiotach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki – podkreślił Maciej Małecki.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaznaczył, że znaczna część darów i pomocy, w uzgodnieniu ze stroną białoruską, trafi do szpitala w Woronowie i dwóch szpitali w Obwodzie Grodzieńskim - regionie, w którym zamieszkuje największa na Białorusi mniejszość polska. – Wesprzemy naszych rodaków za wschodnią granicą ponad 7 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych i 25 tys. maseczek medycznych – powiedział Michał Dworczyk.

Udzielając wsparcia Republice Białorusi w walce z pandemią COVID-19, Polska daje wyraz sąsiedzkiej solidarności i realizuje w ten sposób zobowiązania wynikające z „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" podpisanego w 1992 roku.

 

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ