UIT

UIT - opis i znaczenie

UIT, Międzynarodowa Unia Strzelecka, Union Internationale de Tir, organizacja założona w 1907.