EDIFACT

EDIFACT - opis i znaczenie

EDIFACT, Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport, w informatyce standard elektronicznej wymiany danych w administracji, handlu i transporcie, opracowany w 1986 przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ, a zaakceptowany jako norma ISO 9735. W Polsce przyjęty przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.