CEPGL

CEPGL - opis i znaczenie

CEPGL, Wspólnota Ekonomiczna Krajów Wielkich Jezior ? CEPGL, utworzona w 1976 przez 3 kraje środkowej Afryki: Burundi, Rwandę i  Zair, z zamiarem prowadzenia wspólnej polityki służącej pomocy uchodźcom w regionach przygranicznych. Przewidywano także, iż będzie ona koordynować współpracę w zakresie rybołówstwa, uprzemysłowienia, energetyki. Jednak w obliczu nieustannych konfliktów etnicznych zamierzenia te nie zostały zrealizowane.