CEEAC

CEEAC - opis i znaczenie

CEEAC, Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Centralnej ? CEEAC, powstała w 1983 w rezultacie połączenia Unii Celnej i Ekonomicznej Afryki Centralnej i Wspólnoty Ekonomicznej Krajów Wielkich Jezior, które przekazały jej część swych uprawnień. Jej celem było utworzenie rozległego wolnego rynku w zakresie przepływu osób, towarów, kapitału w centrum Afryki, ze wspólną zewn. taryfą celną. Konflikty zbrojne i destabilizacja państw wchodzących w CEEAC uniemożliwiają realizację tych planów.