Tekst hymnu kraju LITWA

Tytuł:
Tautiška Giesm? (Pieśń narodowa)