PALESTYNA

PALESTYNA

Autonomia Palestyńska (arab.: ?????? ??????? ?????????? - As-Sulta al-Watanijja al-Filastinijja; hebrajski: ????? ????????? - Haraszut HaFalastinit) jest tymczasową strukturą administracyjną zarządzającą obszarem Strefy Gazy i częścią Zachodniego Brzegu, znanych łącznie pod nazwą Palestyny. Powszechnie stosowana w Polsce nazwa Autonomia Palestyńska nie odpowiada dokładnie nazwie oficjalnej, której tłumaczenie to Palestyńskie Władze Narodowe. Dodatkowo, termin Autonomia Palestyńska jest powszechnie w Polsce utożsamiany z państwem palestyńskim jako terytorium składającym się ze Strefy Gazy i części Zachodniego Brzegu. Jest to błąd - Państwo Palestyna i Autonomia Palestyńska to dwie różne rzeczy. Państwo Palestyna zostało proklamowane w listopadzie 1988 roku w Algierze przez Palestyńską Radę Narodową. Nie posiada jednak suwerenności nad żadnym obszarem i nie jest państwem w myśl prawa międzynarodowego. Istniejące organy Autonomii Palestyńskiej nie są organami państwa palestyńskiego, choć zasady procesu pokojowego przewidują, że tak docelowo ma się stać.

Hymn Państwowy

Tytuł: Biladi


Godło Państwowe

...

Godło państwa PALESTYNA

Dane podstawowe

Jerozolima (część wschodnia), siedziba prezydenta Ramallah

Jerozolima (część wschodnia), siedziba prezydenta Ramallah to stolica kraju Palestyna.

Stolica

arabski

Oficjalny język urzędowy dla kraju Palestyna to język arabski.

Język urzędowy

demokracja

Ustrój polityczny dla kraju Palestyna to demokracja.

Ustrój polityczny

szef prezydencji palestyńskiej Mahmud Abbas

Głowa państwa dla kraju Palestyna to szef prezydencji palestyńskiej Mahmud Abbas.

Głowa państwa

Premier Salam Fajjad

Szefem rządu dla kraju Palestyna jest Premier Salam Fajjad.

Szef rządu

Powierzchnia dla kraju Palestyna to km2.

Powierzchnia km2

miejsce

Miejsce pod względem wielkości powierzchni państwa na świecie dla kraju Palestyna to miejsce.

Powierzchnia na świecie

ok. 4 mln

Liczba ludności dla kraju Palestyna to ok. 4 mln mieszkańców.

Liczba ludności

miejsce

Miejsce pod względem ilości ludności dla kraju Palestyna to miejsce na świecie.

Ludność na świecie

Gęstość zaludnienia dla kraju Palestyna to osób/km2.

Gęstość zaludnienia

nowy szekel (ILS (NIS))

Oficjalna jednostka monetarna dla kraju Palestyna to nowy szekel (ILS (NIS)).

Jednostka monetarna

Ustalona strefa czasowa dla kraju Palestyna to .

Strefa czasowa

Biladi

Tytuł hymnu państwowego dla kraju Palestyna to Biladi.

Hymn państwowy

Kod ISO 3166 dla kraju Palestyna to .

Kod ISO 3166

.ps

Domena internetowa dla kraju Palestyna to .ps.

Domena Internetowa

PS

Kod tablic samochodowych, rejestracyjnych aut dla kraju Palestyna to PS.

Kod samochodowy

+970

Kod telefoniczny dla kraju Palestyna to +970.

Kod telefoniczny

Dominująca religia dla kraju Palestyna to .

Religia dominująca

Produkt Krajowy Brutto dla kraju Palestyna to .

PKB

Produkt Krajowy Brutto na osobę dla kraju Palestyna to .

PKB na osobę

Historia i system polityczno-prawny Autonomia Palestyńska została ustanowiona w 1994 roku w wyniku porozumień z Oslo, na okres 5 lat - do czasu ostatecznego porozumienia pokojowego. Porozumienie nie zostało jednak zawarte, a tymczasowe władze rządzą do tej pory. W gestii władz palestyńskich znajdują się obszary A i B Palestyny (zob. niżej). W latach 1994-2004 prezydentem Autonomii był Jaser Arafat. W styczniu 1996r. przeprowadzono wybory do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej(parlamentu), które wygrała partia Fatah. Przewodniczącym parlamentu został Ahmed Korei. W 2003r. utworzono urząd premiera Autonomii Palestyńskiej. Od kwietnia do października obowiązki premiera sprawował Mahmud Abbas, jednak zrezygnował po konflikcie z Arafatem. Następcą Abbasa został Korei. Nowym szefem parlamentu został Rauhi Fattouh.Po śmierci Arafata w listopadzie 2004r. nowym prezydentem tymczasowo został Rauhi Fattuh, a następnie w styczniu zaprzysiężono na stanowisku prezydenta Autonomii- Abbasa. W wyniku zmian w ordynacji wyborczej w styczniu 2006r. przeprowadzono wybory parlamentarne w Strefie Gazy, Zachodnim Brzegu Jordanu i Jerozolimie Wschodniej. Wybory okazały się klęską Fatah. Nowym premierem został Ismail Hanija z Hamasu, a jego partyjny kolega-Abdel Aziz Duwaik szefem parlamentu. Jednak rząd Hamasu miał duże problemy związku z odcięciem pomocy z USA i UE. Rządy Hamas upłynęły pod znakiem konfliktu z Abbasem, często starć zbrojnych. W czerwcu 2007r. nastąpiła eskalacja konfliktu, prezydent Abbas rozwiązał parlament i rząd, wprowadził stan wyjątkowy i zapowiedział przeprowadzenie przyspieszonych wyborów. Jednak w wyniku walk Hanije i Hamas nadal rządzą w Gazie, zaś na Zachodnim Brzegu sytuację kontroluje nowy rząd Salama Fajjada oraz fatahowskie służby bezpieczeństwa i wojsko. Stosowana jest kara śmierci. Władzę ustawodawczą sprawuje Rada Legislacyjna. Władzę ustawodawczą prezydent z radą ministrów kierowaną przez premiera. Prezydent jak i Rada Legislacyjna są wybierane w wyborach bezpośrednich. Obszary zarządu terytoriów palestyńskich Na skutek nacisków społeczności międzynarodowej, w szczególności krajów arabskich, terytoria te podzielono na obszary o różnym statusie: * status A - tereny pod kontrolą palestyńską: Strefa Gazy, kilka większych miast na Zachodnim Brzegu * status B - tereny pod kontrolą mieszaną: Palestyńczycy sprawują tam władzę, ale kontrolę wojskową sprawuje armia izraelska, * status C - tereny pod kontrolą izraelską: obejmują kolonie żydowskie, drogi dojazdowe do nich oraz punkty strategiczne (np. wzgórza, źródła wody).

Historia