MALAWI

MALAWI

Malawi, Republika Malawi (ang. Republic of Malawi; cziczewa Mala?i, Dziko la Mala?i) dawniej Niasa ? państwo we wschodniej Afryce, bez dostępu do morza. Graniczy z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią.

Hymn Państwowy

Tytuł: Mlungu salitsani malawi


Godło Państwowe

...

Godło państwa MALAWI

Dane podstawowe

Lilongwe

Lilongwe to stolica kraju Malawi.

Stolica

angielski, cziczewa

Oficjalny język urzędowy dla kraju Malawi to język angielski, cziczewa.

Język urzędowy

republika

Ustrój polityczny dla kraju Malawi to republika.

Ustrój polityczny

prezydent Bingu wa Mutharika

Głowa państwa dla kraju Malawi to prezydent Bingu wa Mutharika.

Głowa państwa

prezydent Bingu wa Mutharika

Szefem rządu dla kraju Malawi jest prezydent Bingu wa Mutharika.

Szef rządu

98. na świecie 118 480

Powierzchnia dla kraju Malawi to 98. na świecie 118 480 km2.

Powierzchnia km2

miejsce

Miejsce pod względem wielkości powierzchni państwa na świecie dla kraju Malawi to miejsce.

Powierzchnia na świecie

65. 13 600 000

Liczba ludności dla kraju Malawi to 65. 13 600 000 mieszkańców.

Liczba ludności

miejsce

Miejsce pod względem ilości ludności dla kraju Malawi to miejsce na świecie.

Ludność na świecie

115

Gęstość zaludnienia dla kraju Malawi to 115 osób/km2.

Gęstość zaludnienia

kwacha (MWK)

Oficjalna jednostka monetarna dla kraju Malawi to kwacha (MWK).

Jednostka monetarna

UTC +2

Ustalona strefa czasowa dla kraju Malawi to UTC +2.

Strefa czasowa

Mlungu salitsani malawi

Tytuł hymnu państwowego dla kraju Malawi to Mlungu salitsani malawi.

Hymn państwowy

MW

Kod ISO 3166 dla kraju Malawi to MW.

Kod ISO 3166

.mw

Domena internetowa dla kraju Malawi to .mw.

Domena Internetowa

MW

Kod tablic samochodowych, rejestracyjnych aut dla kraju Malawi to MW.

Kod samochodowy

265

Kod telefoniczny dla kraju Malawi to 265.

Kod telefoniczny

Dominująca religia dla kraju Malawi to .

Religia dominująca

Produkt Krajowy Brutto dla kraju Malawi to .

PKB

Produkt Krajowy Brutto na osobę dla kraju Malawi to .

PKB na osobę

Ustrój polityczny Republika wielopartyjna. Prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję, jest jednocześnie szefem rządu, ustalając skład Rady Ministrów. Głównym organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe, którego 193 członków wybieranych jest w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję. Geografia Malawi to kraj pozbawiony dostępu do morza. Położony jest w Afryce południowo-wschodniej. Z północy na południe kraju rozciąga się Wielki Rów Zachodni, w obrębie którego znajduje się trzecie co do wielkości jezioro afrykańskie - Niasa, powstałe w wyniku ruchów tektonicznych na obszarze Wielkich Rowów Afrykańskich. Z południowych krańców jeziora wypływa rzeka Shire, będąca dopływem Zambezi. Na wschód i zachód od jeziora Niasa w krajobrazie dominują wysokie płaskowyże. Położona na północy kraju wysoczyzna Nyika sięga 2600 m n.p.m. Na południe od jeziora Niasa rozciąga się wyżyna Shire, która przechodzi w masyw górski Mlandżi, osiągający wysokość 4000 m n.p.m. Klimat Malawi na przeważającym obszarze podzwrotnikowy. Historia XX w. p.n.e. - osiedlenie się Buszmenów XV w. n.e. - powstanie konfederacji plemion pod wodzą Karongi XVII w - kontakty z arabskimi sułtanami 1859-1863 - początki penetracji brytyjskiej 1907 - Malawi staje się kolonią Brytyjską 1915 - powstanie antybrytyjskie, skutecznie zdławione 1944 - pierwsza organizacja polityczna - Afrykański Narodowy Kongres Niasy 1959 - niepokoje wewnętrzne przyczyną delegalizacji ANKN, kontynuatorką stała się Partia Kongresu Malawi 1963 - utworzenie autonomii wewnętrznej Malawi 1964 - niepodległe państwo brytyjskiej Wspólnoty Narodów, członkostwo w ONZ 1966 - utworzenie republiki, na jej czele stanął Hastings Kamuzu Banda 1967 - nawiązanie stosunków dyplomatycznych z RPA 1989 - dotknięcie skutkami wojny domowej w Mozambiku 1993 - po referendum wprowadzono system wielopartyjny 1994 - wybory do rządu, zwyciężył Zjednoczony Front Demokratyczny, przewodniczący partii, E. B. Muluzi stał się prezydentem kraju Gospodarka Malawi należy do grona najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Gospodarka praktycznie w całości opiera się na rolnictwie, a na obszarach wiejskich mieszka ok. 90% ludności kraju. Na potrzeby własne produkuje się fasolę, ryż, kassawę. Głównym produktem żywnościowym jest kukurydza, której nadwyżki produkcji pozwoliły Malawi wesprzeć w latach 80. dotkniętych klęską suszy sąsiadów. Duże ilości tytoniu i herbaty przeznacza się na eksport. Oprócz złóż boksytów i apatytów Malawi posiada niewiele bogactw mineralnych. Obiekty przemysłowe skupione są wokół miasta Blantyre. RPA i Zimbabwe, dwaj najwięksi partnerzy handlowi Malawi, wprowadziły ułatwienia w obrocie towarowym z tym krajem, znosząc cło na pochodzące z Malawi produkty. Ważną rolę w budżecie Malawi odgrywa pomoc międzynarodowa, zwłaszcza wsparcie finansowe ze strony MFW i Banku Światowego. Rząd Malawi musi stawiać czoła takim wyzwaniom, jak związane z prymitywnymi sposobami gospodarowania wyjałowienie gleby i rozprzestrzeniająca się epidemia AIDS. Kultura Podstawowe informacje o kulturze i odsyłacz do artykułu o kulturze kraju Święta państwowe Data Polska nazwa Oryginalna nazwa 6 lipca Święto Niepodległości Independence Day

Historia