LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN

Liechtenstein (, wymowa polska i), Księstwo Liechtensteinu (niem. Fürstentum Liechtenstein i, ) (przez mieszkańców nazywane Liachtaschta) – małe górskie państwo w Europie Zachodniej, leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Główną rzeką jest Ren, a stolicą Vaduz. Liechtenstein jest krajem podwójnie śródlądowym. Należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz strefy Schengen.

Flaga państwa LIECHTENSTEIN
Flaga Liechtensteinu – podzielona na 2 poziome pasy, niebieski (granatowy) i czerwony (karmin). W kantonie umieszczona jest złota korona zamknięta, ukrzyżowana. Historia Barwy flagi wywodzą się od liberii uż...

Hymn Państwowy

Tytuł: Oben am jungen Rhein („Nad młodym Renem”)


Oben am jungen Rhein Lehnet sich Liechtenstein An Alpenhöh'n. Dies liebe Heimatland, Das teure Vaterland, Hat Gottes weise Hand Für uns erseh'n.   Hoch lebe Liechtenstein Blühend am jungen Rhein, Glücklich und treu. Hoch leb' der Fürst vom Land, Hoch unser Va...

Godło Państwowe

Herb Liechtensteinu – tarcza główna dzielona w krzyż z tarczą sercową i pępkową. Na pierwszym polu (lewy górny róg; heraldycznie - prawy róg) znajduje się orzeł śląski (czarny z białą przepaską na skrzydłach w polu złotym). W drugim polu znajduje się herb wymarłej ...

Godło państwa LIECHTENSTEIN

Dane podstawowe

Vaduz

Vaduz to stolica kraju Liechtenstein.

Stolica

niemiecki (dialekt alemański)

Oficjalny język urzędowy dla kraju Liechtenstein to język niemiecki (dialekt alemański).

Język urzędowy

monarchia konstytucyjna

Ustrój polityczny dla kraju Liechtenstein to monarchia konstytucyjna.

Ustrój polityczny

książę Jan Adam II

Głowa państwa dla kraju Liechtenstein to książę Jan Adam II.

Głowa państwa

premier Adrian Hasler

Szefem rządu dla kraju Liechtenstein jest premier Adrian Hasler.

Szef rządu

160

Powierzchnia dla kraju Liechtenstein to 160 km2.

Powierzchnia km2

190 miejsce

Miejsce pod względem wielkości powierzchni państwa na świecie dla kraju Liechtenstein to 190 miejsce.

Powierzchnia na świecie

37937

Liczba ludności dla kraju Liechtenstein to 37937 mieszkańców.

Liczba ludności

214 miejsce

Miejsce pod względem ilości ludności dla kraju Liechtenstein to 214 miejsce na świecie.

Ludność na świecie

237

Gęstość zaludnienia dla kraju Liechtenstein to 237 osób/km2.

Gęstość zaludnienia

frank szwajcarski (CHF)

Oficjalna jednostka monetarna dla kraju Liechtenstein to frank szwajcarski (CHF).

Jednostka monetarna

UTC +1 – zima
UTC +2 – lato

Ustalona strefa czasowa dla kraju Liechtenstein to UTC +1 – zima
UTC +2 – lato.

Strefa czasowa

Oben am jungen Rhein („Nad młodym Renem”)

Tytuł hymnu państwowego dla kraju Liechtenstein to Oben am jungen Rhein („Nad młodym Renem”).

Hymn państwowy

LI

Kod ISO 3166 dla kraju Liechtenstein to LI.

Kod ISO 3166

.li

Domena internetowa dla kraju Liechtenstein to .li.

Domena Internetowa

FL

Kod tablic samochodowych, rejestracyjnych aut dla kraju Liechtenstein to FL.

Kod samochodowy

423

Kod telefoniczny dla kraju Liechtenstein to 423.

Kod telefoniczny

katolicyzm

Dominująca religia dla kraju Liechtenstein to katolicyzm.

Religia dominująca

3,5

Produkt Krajowy Brutto dla kraju Liechtenstein to 3,5.

PKB

98432

Produkt Krajowy Brutto na osobę dla kraju Liechtenstein to 98432.

PKB na osobę


Historia

Obecne tereny Liechtensteinu już ponad 1500 lat temu zostały zasiedlone przez Alemanów i Germanów. W tym czasie Karol Wielki włączył te ziemie do swego imperium. Przez wieki te tereny były podzielone na dwa hrabstwa: jedno ze stolicą w Vaduz, a drugie w Schellenburgu. Obydwa hrabstwa zostały zakupione przez ród Liechtenstein (jego nazwa pochodzi od twierdzy w pobliżu Wiednia o takiej samej nazwie).

W 1719 r. te ziemie zostały uznane przez Austrię za suwerenne księstwo w granicach Cesarstwa Niemieckiego. W roku 1806 cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego (narodu niemieckiego) Franciszek II (I) Habsburg został zmuszony przez Napoleona do abdykacji i zrzeczenia się tytułu cesarza rzymskiego. Liechtenstein w 1806 r. został członkiem Związku Reńskiego, który miał zastąpić cesarstwo i pozostał w nim do roku 1814 r. W latach 1815-1866 był członkiem Związku Niemieckiego. Przez te wszystkie lata księstwo utrzymywało ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z Austrią. Wynikiem tego było 1866 r. wystąpienie z nią ze Związku Niemieckiego i uzyskanie przez Liechtenstein pełnej niepodległości.

Podczas I wojny światowej państwo było neutralne. Po wojnie więzy z Austrią zostały zastąpione przez kontakty z Szwajcarią. W 1921 r. w Liechtensteinie ustanowiono konstytucję, według której kraj jest monarchią o demokratyczno-parlamentarnej formie rządów. W 1924 r. państwo weszło w skład szwajcarskiego związku celnego. Liechtenstein związał się ze Szwajcarią również unią monetarną i pocztową.

W 1949 r. państwo zostało członkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, a w 1978 r. zostało przyjęte do Rady Europy. W 1984 r. książę Franciszek Józef przekazał władzę Hansowi Adamowi II. W tym samym roku przyznano kobietom prawo głosu w wyborach powszechnych. W 1989 r. zmarł książę Franciszek i władzę przejął obecny książę Hans II. Rok później Liechtenstein został przyjęty do ONZ. W 1991 r. kraj wstąpił do EFTA. W 2003 r. ogólnonarodowe referendum zwiększyło uprawnienia monarchy. Tym samym Księstwo zostało pierwszym państwem europejskim, które przywróciło klasyczną monarchię, radykalnie ograniczając demokrację parlamentarną.

Ustrój polityczny

Liechtenstein pod względem ustrojowym stanowi monarchię konstytucyjną. Od 1989 panuje tu książę Hans-Adam II (Jan Adam II). Bieżące sprawy polityczne podlegają księciu następcy tronu (kronprinz) Alojzemu (Alois von Liechtenstein).

Władza prawodawcza należy do księcia i landtagu, liczącego 25 deputowanych i wybieranego co cztery lata w wyborach proporcjonalnych. Książę ma prawo absolutnego veta w stosunku do ustaw uchwalanych przez parlament.

Najważniejsze partie polityczne Liechtensteinu to aktualnie: Unia Ojczyźniana (Vaterländische Union, VU), Postępowa Partia Obywatelska Liechtensteinu (Fortschrittliche Bürgerpartei in Liechtenstein, FBL) i Wolna Lista (Freie Liste).

Władza wykonawcza uzewnętrznia się w osobie premiera i rządu jako kolegium. Obecnie funkcję szefa egzekutywy sprawuje Otmar Hasler, wspomagany przez 4 ministrów (tzw. radców rządowych), mianowanych przez księcia na wniosek landtagu. Książę ma prawo do zdymisjonowania rządu i powołania gabinetu przejściowego, który musi w ciągu 4 miesięcy uzyskać votum zaufania parlamentu.

Władza judykatywna należy do sądów, w tym do składającego się z 5 sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie mianowani są przez księcia; raz mianowani są jednak nieusuwalni.

Interesy zewnętrzne Liechtensteinu prowadzone są głównie przez Szwajcarię. Przejścia graniczne do Austrii obsługiwane są przez szwajcarską służbę graniczną i celną. Na granicy ze Szwajcarią nie ma żadnych posterunków.

Liechtenstein jest monarchią, w której władca ma od czasu referendum konstytucyjnego w marcu 2003 największą realną władzę polityczną w Europie (nie licząc Watykanu). Żadna zmiana konstytucji nie może być przeprowadzona bez zgody księcia. Z drugiej strony monarchia może być zniesiona drogą referendum.

Podział administracyjny

Liechtenstein składa się z 11 gmin. 6 z nich (w tym stolica kraju Vaduz) przyporządkowana jest regionowi Oberland, pozostałe przynależą Unterlandowi. Jednostki administracyjne są bardzo rozdrobnione (np. gmina Vaduz składa się z 6 części), co wynika z dawnego podziału feudalnego księstwa.
 

Podział administracyjny Liechtensteinu

Unterland:

 • Eschen
 • Gamprin
 • Mauren
 • Ruggell
 • Schellenberg

Oberland:

 • Balzers
 • Planken
 • Schaan
 • Triesen
 • Triesenberg
 • Vaduz

Geografia

Liechtenstein położony jest nad górnym Renem, w Alpach. Cała granica zachodnia państwa przebiega wzdłuż biegu Renu, wschodnia zaś wyznaczana jest przez łańcuchy alpejskie. Najwyższym szczytem Liechtensteinu jest Grauspitz o wysokości 2599 m n.p.m.

 • Koordynaty: 47°10′N 9°32′E
 • Całkowita granica lądowa: 77,9 km km
 • Długość wybrzeża: 0,00 km
 • Długość granic z sąsiadującymi państwami: Austria 35 km, Szwajcaria 41 km
 • Najniższy punkt: Ruggeller Riet 430 m


Powierzchnia Liechtensteinu zwiększyła się o około 0,5 km2 (kosztem Austrii) a granica wydłużyła o 1,9 km, gdy 28 grudnia 2006 roku rząd dokładnie określił granicę państwa.

Ludność

Mniej niż dwie trzecie ludności podaje się za rodowitych Liechtensteinczyków, ludność obca to z kolei w większości Niemcy ze Szwajcarii (11%), Austrii (6%) i RFN (4%) oraz Włosi (3%), Jugosłowianie (3%), Turcy (3%) i inni.

Język

W księstwie językiem urzędowym jest niemiecki, jakkolwiek większość mieszkańców posługuje się na co dzień dialektem alemańskim języka niemieckiego (tzw. Schwyzer Dytsch). Liechtenstein jest jedynym państwem niemieckojęzycznym, w którym mowa ta pełni funkcję jedynego dopuszczonego do obiegu języka (brak dopuszczonych języków mniejszościowych tak jak w Austrii i w Niemczech).

Struktura wyznaniowa

W czerwcu 2003 większość mieszkańców Liechtensteinu uważała się za katolików (75% ogółu), 7% przynależało do kościoła ewangelickiego, 4% podało się za muzułmanów, z kolei 11% mieszkańców określiło się jako ateiści lub bezwyznaniowcy. W Liechtensteinie katolicyzm jest religią państwową. 2 grudnia 1997 zostało powołane przez Jana Pawła II oddzielne arcybiskupstwo w Vaduz.

Gospodarka

Liechtenstein jest jednym z najbogatszych państw świata. W Liechtensteinie mają swoją siedzibę liczne firmy zagraniczne i towarzystwa finansowe (korzystne przepisy podatkowe).

Demografia

Ludność według wieku

0 - 14 lat 17,6%
15 - 64 lat 70,4%
ponad 64 lata 12%

Wiek (mediana)
W całej populacji 39,22 lat
Mężczyzn 38,74 lat
Kobiet 39,68 lat
Przyrost naturalny 0,82%
Współczynnik urodzeń 10,41 urodzin/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 7,06 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji 4,8 migrantów/1000 mieszkańców

Ludność według płci
przy narodzeniu 1,01 mężczyzn/kobiet
poniżej 15 lat 0,98 mężczyzn/kobiet
15 - 64 lat 0,99 mężczyzn/kobiet
powyżej 64 lat 0,71 mężczyzn/kobiet
Umieralność noworodków
W całej populacji 4,7 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 6,34 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 3,05 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 79,55 lat
Mężczyzn 75,96 lat
Kobiet 83,16 lat
Rozrodczość 1,51 urodzin/kobietę

Obronność

Liechtenstein nie posiada własnej armii. Bezpieczeństwo zewnętrzne państwu zapewnia Szwajcaria. Jednak gdyby zaszła taka potrzeba, wcielony do wojska może zostać każdy mężczyzna do 60 roku życia. Jak na razie nie było to potrzebne.

Transport

W Liechtensteinie jest 105 km dróg o twardej nawierzchni. Linii kolejowych jest 9,5 km (regionalne połączenie z Feldkirch w Austrii do Buchs w Szwajcarii obsługują Österreichische Bundesbahnen), a śródlądowych szlaków wodnych 25 km.

Media

W Liechtensteinie działają dwa dzienniki: Liechtensteiner Vaterland i Lichtensteiner Volksblatt. Nie podlegają one kontroli władz, ale są administrowane przez partie polityczne. Vaterland przez VU, a Volksblatt przez FBP. W kraju działa również stacja radiowa.

Historia