AUSTRALIA

AUSTRALIA

Australia - państwo obejmujące cały kontynent australijski, leżące nad oceanem Indyjskim i Spokojnym. Stanowi szóste pod względem powierzchni państwo świata.

Hymn Państwowy

Tytuł: Advance Australia Fair


Godło Państwowe

...

Godło państwa AUSTRALIA

Dane podstawowe

Canberra

Canberra to stolica kraju Australia.

Stolica

angielski

Oficjalny język urzędowy dla kraju Australia to język angielski.

Język urzędowy

monarchia konstytucyjna

Ustrój polityczny dla kraju Australia to monarchia konstytucyjna.

Ustrój polityczny

królowa Elżbieta II

Głowa państwa dla kraju Australia to królowa Elżbieta II.

Głowa państwa

premier John Howard

Szefem rządu dla kraju Australia jest premier John Howard.

Szef rządu

6.7 686 850

Powierzchnia dla kraju Australia to 6.7 686 850 km2.

Powierzchnia km2

miejsce

Miejsce pod względem wielkości powierzchni państwa na świecie dla kraju Australia to miejsce.

Powierzchnia na świecie

53.20,555,300

Liczba ludności dla kraju Australia to 53.20,555,300 mieszkańców.

Liczba ludności

miejsce

Miejsce pod względem ilości ludności dla kraju Australia to miejsce na świecie.

Ludność na świecie

3

Gęstość zaludnienia dla kraju Australia to 3 osób/km2.

Gęstość zaludnienia

dolar australijski (AUD)

Oficjalna jednostka monetarna dla kraju Australia to dolar australijski (AUD).

Jednostka monetarna

UTC od +8 do +11 - zima
UTC +9 do +12 ? lato

Ustalona strefa czasowa dla kraju Australia to UTC od +8 do +11 - zima
UTC +9 do +12 ? lato.

Strefa czasowa

Advance Australia Fair

Tytuł hymnu państwowego dla kraju Australia to Advance Australia Fair.

Hymn państwowy

AU

Kod ISO 3166 dla kraju Australia to AU.

Kod ISO 3166

.au

Domena internetowa dla kraju Australia to .au.

Domena Internetowa

AUS

Kod tablic samochodowych, rejestracyjnych aut dla kraju Australia to AUS.

Kod samochodowy

+61

Kod telefoniczny dla kraju Australia to +61.

Kod telefoniczny

Dominująca religia dla kraju Australia to .

Religia dominująca

Produkt Krajowy Brutto dla kraju Australia to .

PKB

Produkt Krajowy Brutto na osobę dla kraju Australia to .

PKB na osobę

Pochodzenie nazwy

Z łaciny terra australis incognita - "nieznany południowy kraj". Dawni europejscy odkrywcy widząc, że masa lądowa Australii przekracza ich wyobrażenia, nadali taką opisową nazwę. Odkrywcy holenderscy nazywali kontynent Australisch lub "Hollandia Nova".

Ustrój polityczny

Australia jest członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, zachowującym w aktach prawnych nazwę dominium. Ustrojem politycznym jest formalnie monarchia konstytucyjna. Konstytucja z 1900 (z późniejszymi zmianami); głową państwa jest Królowa Australii (obecnie Elżbieta II Windsor) reprezentowana przez gubernatora generalnego. Tytuł Królowej Australii został nadany panującemu monarsze brytyjskiemu w 1971 przez australijski parlament.

Głową państwa jest gubernator generalny Australii Michael Jeffery reprezentujący królową Australii Elżbietę II. Premierem Australii jest John Howard. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy parlament, wyłaniany w wyborach powszechnych: Senat o kadencji 6-letniej, liczący 76 senatorów: po 12 przedstawicieli każdego stanu i po 2 przedstawicieli Terytorium Północnego i Australijskiego Terytorium Stołecznego (co 3 lata połowa składu jest odnawiana) oraz Izba Reprezentantów o kadencji 3-letniej, licząca 148 deputowanych, wybieranych proporcjonalnie do liczby ludności; system wyborczy do Senatu jest mieszany.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd formalnie pod przewodnictwem gubernatora generalnego, a faktycznie z premierem na czele, powołany przez gubernatora generalnego w imieniu królowej i odpowiedzialny przed Izbą Reprezentantów; do wyłącznej kompetencji władz federalnych należą sprawy: obrony, polityki zagranicznej, handlu zagranicznego i imigracji.

Prawa wyborcze (ograniczone cenzusami osiadłości) przysługują obywatelom, którzy ukończyli 18 lat. Wybory w Australii są obowiązkowe dla wszystkich obywateli, kara za nieoddanie głosu wynosi $50. Według przepisów wyborczych obywatel zobowiązany jest oddać ważny głos.

Wymiar sprawiedliwości sprawują: Federalny Sąd Najwyższy, Sąd Federalny (sprawy gosp. i bankructwa), Australijski Sąd Rodzinny oraz stanowe sądy najwyższe i sądy jednostek terytorialnych.

Każdy stan ma własną konstytucję, 2-izbowy organ ustawodawczy (z wyjątkiem Queenslandu, gdzie istnieje parlament 1-izbowy) i rząd stanowy; na czele stanów stoją gubernatorzy mianowani przez monarchę bryt. na wniosek rządu Australii; stany dzielą się na hrabstwa, okręgi i miasta (z organami samorządowymi radami municypalnymi).

Historia

Australia została odkryta przez Portugalczyków, którzy w tym czasie zakładali swe bazy handlowe w Indiach, Azji Płd.-Wsch. i w Chinach. Australia ich jednak nie zainteresowała, gdyż wydawała się niezamieszkała i nieprzyjazna dla Europejczyków pod względem przyrodniczym i klimatycznym. Podobnie Holendrzy, którzy penetrowali w XVII wieku zachodnie i północne wybrzeża kontynentu, zadowolili się jedynie nazwaniem go Nową Holandią. Badania donoszą ,że Australia była już zasiedlona 60 tyś. lat temu przez ludzi przybyłych z Azji. Byli to Aborygeni. W 1787 r. na teren owego kontynentu przybył biały człowiek- statki z więźniami z Anglii, Szkocji, Walii. Większość więźniów po odbyciu kary osiedliła się na Australijskich ziemiach

Geografia

Australia to szósty pod względem wielkości kraj świata położony na kontynencie australijskim będącym najmniejszym spośród wszystkich kontynentów. Najgęściej zaludnione jest wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeże. Australia leży na półkuli południowej i wschodniej. Jest to jeden z najbardziej błaskich kontynentów ze średnią wysokością 330 m. Na terenie środkowej Australii znajduje się Wielka Pustynia Piaszczysta.

Gospodarka

Australia należy do krajów rozwiniętych, gospodarkę Australii cechuje daleko posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja kapitału. Największe organizacje produkcyjno-usługowe to: Broken Hill Proprietary (BHP), Colonial Sugar Refining, Imperial Chemical Industries, Telstra.

Demografia

Ludność kraju pierwszego października 2009 roku osiągnęła 22 000 000, co czwarty mieszkaniec urodził się za granicą.

Kultura

Pierwsze amatorskie przedstawienia teatralne odbywały się w teatrach więziennych. Pierwszy teatr w kraju powstał w Sydney (1830) i nazywał się Theatre Royal. Obecnie w miastach jest bardzo dużo teatrów.

Religie

Zgodnie z rządowym cenzusem z 2006 roku, 63,8% Australijczyków to chrześcijanie, 2,1% to buddyści, 1,7% stanowią muzułmanie, 0,7% hinduiści, 0,4% żydzi, 1,2% wyznawcy pozostałych niechrześcijańskich religii, a 30,6% nie identyfikuje się z żadną religią. Wśród chrześcijan największą grupę stanowią katolicy (25,8% ludności) i anglikanie  (18,7%). Większość Australijczyków na co dzień nie przywiązuje zbyt dużej wagi do praktyk religijnych[potrzebne źródło]. Zaledwie 1,5 miliona chrześcijan regularnie bierze udział w niedzielnych nabożeństwach, co stanowi około 7,5% Australijczyków, przy czym świątynie katolickie są odwiedzane częściej niż świątynie protestanckie.

 

Media

Pierwszą australijską gazetą była "Sydney Gazette and the News Souht Wales Advertiser" (wydawany w latach 1803-1842). Główne dzienniki i czasopisma są w rękach korporacji prasowych takich jak: "Sydney News Ltd." i "The Herald Sun". W Australii ukazueą się 3000 gazet. Największe dzienniki to: "The Herald Sun" (założony w 1840, nakład 558,8 tys. egzemplarzy) i "The Daily Telegraph" (założony w 1879, nakład 442 tys. egzemplarzy). Wśród czasopism kobiecych prowadzi "Australian Women's Weekly" (założony w 1933, nakład 1 230 000 egzemplarzy). Agencje prasowe: "Australian Agency Press" (AAP, założona w 1935 w Melbourne, obecna centrala w Sydney) i "Australian United Press Ltd." (AUP).

Radio Australijskie rozpoczęło nadawanie 13 listopada 1923 r. a telewizja 1 listopada 1956 r. Działa telewizja i radio państwowe oraz stacje komercyjne, etniczne i środowiskowe. Media publiczne nadzoruje Australian Broadcasting Corporation (ABC), jest finansowana przez państwo (abonament zniesiono w 1974r.). Istnieje jedna państwowa stacja telewizyjna i 4 stacje radiowe. W Australii nadaje około 50 komercyjnych stacji telewizyjnych i około 140 radiowych.

Komunikacja

Przecinający nizinę Nullarbor trakt kolejowy jest najdłuższym zbudowanym w linii prostej traktem kolejowym na świecie. Kolej kursuje między południową a zachodnią Australią.

Ciekawostki

Podziwiając wzniesienie Uluru (Ayers Rock) należy zachować szczególną ostrożność. Turyści bowiem niepokoją miejscowych (lud Anangu), dla których góra jest miejscem świętym. Wspinaczka na jej szczyt również może być niebezpieczna – zbocza góry są strome i gorące, a jej wierzchołek niezwykle wietrzny.

Historia