Trzynasta emerytura wypłacana zgodnie z harmonogramem

polskaDTWyświetleń: 926
Trzynasta emerytura wypłacana zgodnie z harmonogramem

Ponad 10 miliardów złotych trafiło w kwietniu do emerytów i rencistów uprawnionych do skorzystania z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Trzynastą emeryturę odebrało już blisko 8,5 miliona osób. Wypłata świadczeń przebiega zgodnie z harmonogramem – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pomimo stanu epidemiologicznego, wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów tzw. trzynastki, przebiegają bez zakłóceń. W kwietniu zostało wypłacone już ponad 10 mld złotych. Dodatkowa emerytura trafiła do prawie 8,4 mln odbiorców. Pozostały jeszcze tylko te wypłaty, które będą realizowane w maju dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Wszystkich emerytów i rencistów pragnę uspokoić – wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych odbywają się bez zakłóceń i opóźnień. Wszyscy emeryci – prawie 10 mln osób – otrzymają świadczenia – zapewnia minister Marlena Maląg.

Docelowo trzynasta emerytura zostanie wypłacona prawie 9,8 mln emerytom i rencistom. Koszty wypłat tego świadczenia to  11,7 mld złotych w bieżącym roku.

Kto otrzymuje świadczenie i jakie są zasady przyznawania

Jednorazowe świadczenie przysługuje pobierającym, m.in.: emerytury i renty z ZUS, emerytury i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych, i rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Żeby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać wniosków. Jest ono przyznawane „z urzędu". Trzynastka jest jednocześnie wolna od potrąceń egzekucyjnych i nie wlicza się do dochodu.

Po raz pierwszy emeryci i renciści otrzymali dodatkowe świadczenie w ubiegłym roku, od marca 2020 roku trzynasta emerytura ma charakter stałego rocznego dodatku

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/trzynasta-emerytura-wyplacana-zgodnie-z-harmonogramem