Pomoc dla rybaków w związku z zakazem połowu dorsza

gospodarkaDTWyświetleń: 1374
Pomoc dla rybaków w związku z zakazem połowu dorsza

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje kolejną pomoc finansową dla rybaków w związku z zakazem połowu dorsza. W marcu zostanie uruchomiony nowy nabór w kwocie 22,5 mln zł.

Od początku 2020 roku obowiązuje wprowadzony przez Komisję Europejską zakaz połowów dorsza na wschodniej części Morza Bałtyckiego. W związku z tym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest w stałym dialogu z przedstawicielami branży oraz prowadzi działania, które pomogą rybakom przetrwać trudny czas.

– Po wprowadzeniu unijnego zakazu połowów dorsza na wschodnim Bałtyku polskie rybołówstwo jest w trudnej sytuacji, jednak zapewniam, że nie zostanie bez pomocy. Ministerstwo, którym kieruję, zajmuje się zorganizowaniem wszelkiej możliwej pomocy, przede wszystkim pomocy finansowej, dla rybaków, aby mogli przetrwać ten trudny okres – mówi minister gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Dlatego też w marcu ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego. Całkowita kwota naboru to 22,5 mln zł przeznaczona na działania prośrodowiskowe, z których mogą korzystać rybacy dotknięci zakazem połowu dorsza. Nabór będzie dotyczył jednostek do 12 m długości.

Tylko w 2019 roku z powodu ograniczeń w połowach MGMiŻŚ przeznaczyło ze środków europejskich ponad 80 milionów złotych na rekompensaty dla rybaków, którzy tymczasowo przestali prowadzić działalność połowową lub zaangażowali się w działania prośrodowiskowe polegające m.in. na zbieraniu sieci lub odpadów morskich oraz na obserwacji przyłowu ptaków.

Łącznie w latach 2016-2019 MGMiŻŚ przeznaczyło 150,8 mln zł ze środków unijnego programu operacyjnego na pomoc rybkom, którzy tymczasowo przestali prowadzić połowy.

Spotkanie z branżą przetwórców

Zakaz połowu dorsza dotknął całej branży rybołówstwa, w tym także przetwórców ryb. Dlatego też w środę 25 lutego w siedzibie MGMiŻŚ odbyło się spotkanie ministra Marka Gróbarczyka z przedstawicielami firm przetwórstwa rybnego.

Podczas spotkania omawiano wszelkie problemy trapiące obecnie branżę, przede wszystkim w odniesieniu do wprowadzonego przez Komisję Europejską zakazu połowu dorsza na wschodniej części Morza Bałtyckiego.

Minister Marek Gróbarczyk podczas spotkania zadeklarował wszelką niezbędną pomoc, aby branża przetwórstwa rybnego mogła funkcjonować pomimo zakazu połowu dorsza.

Przedstawiciele przetwórców otrzymali zapewnienie o uruchomieniu programu wsparcia rozwoju fotowoltaiki, który pomoże obniżyć koszty produkcji w przedsiębiorstwach. W pierwszej kolejności programem mają być objęci przetwórcy zajmujący się dorszem.