Nie żyje Benedykt XVI Emerytowany Papież miał 95 lat

swiatDTWyświetleń: 1097
Nie żyje Benedykt XVI Emerytowany Papież miał 95 lat

2 kwietnia 2005 roku po długiej chorobie zmarł Papież Jan Paweł II, głowa Kościoła katolickiego. Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła wspólnotą katolicką i całym światem, ponieważ służył jako Papież przez ponad 26 lat i był ukochanym duchowym przywódcą milionów ludzi.

Po śmierci papieża Jana Pawła II Kolegium Kardynałów zebrało się w Rzymie, aby wybrać nowego papieża. 19 kwietnia 2005 roku ogłosili, że Joseph Ratzinger, niemiecki kardynał i teolog, został wybrany nowym papieżem, przyjmując imię Benedykt XVI.

Papież Benedykt XVI pełnił funkcję głowy Kościoła katolickiego przez prawie osiem lat, aż do swojej rezygnacji 28 lutego 2013 r. Jego pontyfikat był naznaczony wieloma kontrowersjami, w tym zarzutami o wykorzystywanie seksualne w Kościele i podejściem do tej kwestii, a także jego bardziej tradycjonalistycznymi poglądami na kwestie społeczne, takie jak antykoncepcja i homoseksualizm.

28 kwietnia 2005 r. papież Benedykt XVI został oficjalnie ustanowiony głową Kościoła katolickiego podczas ceremonii w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Był najstarszym wybranym papieżem od prawie 300 lat i pierwszym papieżem z Niemiec od XI wieku.

28 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI ogłosił rezygnację z funkcji papieża, jako główne przyczyny swojej decyzji podając podeszły wiek i pogarszający się stan zdrowia. Był pierwszym papieżem, który złożył rezygnację od prawie 600 lat.

Na zakończenie Publicznego Konsystorza Zwyczajnego, który odbywał się w Sali Konsystorza Pałacu Apostolskiego w poniedziałek 11 lutego rano, Benedykt XVI, przemawiając po łacinie, ogłosił, że postanowił zrezygnować z posługi Biskupa Rzymu. Poniżej zamieszczamy polski przekład jego oświadczenia.

Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, abym w sposób należyty sprawował posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie, powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Niemniej jednak, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska Stolica św. Piotra będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem świętemu Kościołowi Bożemu.

Watykan, 10 lutego 2013 r.

31 grudnia 2022 roku w Watykanie ogłoszono, że papież Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat. Jego śmierć spotkała się ze smutkiem i kondolencjami katolików z całego świata, którzy zapamiętali go jako głęboko uduchowionego i inteligentnego przywódcę.

Papież Benedykt XVI zostanie zapamiętany jako znacząca postać w historii Kościoła katolickiego i jako człowiek, który poświęcił swoje życie służbie innym. Jego wpływ i dziedzictwo będą odczuwalne przez wiele lat.