UNIDO

UNIDO - opis i znaczenie

UNIDO, organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego, United Nations Industrial Development Organization, organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ, utworzony w 1966, z siedzibą w Wiedniu. Działa na rzecz rozwoju przemysłu. Mobilizuje środki w celu wspomagania rozwoju i przyspieszenia uprzemysłowienia krajów rozwijających się. Koordynuje działalność wszystkich wyspecjalizowanych agend ONZ w tym zakresie.

Główne cele działania to: pomoc dla krajów o słabej infrastrukturze przemysłowej w zakresie kierowania przemysłem i stymulowania wzrostu gospodarczego, pomoc w uzyskaniu kredytów w celu finansowania określonych przedsięwzięć przemysłowych, planowanie rozwoju przemysłowego, inwestycji i przetwarzania surowców wtórnych. Głównymi organami UNIDO są: Rada Rozwoju Przemysłowego i Sekretariat.