Pałac laterański

Pałac laterański - opis i znaczenie

Pałac laterański
Pałac Laterański, zwany także Pałacem na Lateranie, jest jedną z rezydencji papieskich. Znajduje się na Piazza San Giovanni w Rzymie, tuż obok bazyliki San Giovanni in Laterano, jednej z czterech bazylik pontyfikalnych w Rzymie.

Od momentu przekazania pałacu biskupowi Rzymu w IV wieku przez Konstantyna Wielkiego Pałac Laterański stanowił siedzibę papieży, wykorzystywaną na równi z Watykanem. Tutaj podpisano też w 1929 r. Traktaty laterańskie, które regulowały stosunki między Stolicą Apostolską a państwem włoskim.

Na mocy Traktatów Pałac, wraz z wieloma innymi budynkami na terenie Rzymu, otrzymał status eksterytorialności.

Obecnie mieści się w nim Papieskie Muzeum Starożytności Chrześcijańskich.