ŁOTWA - Dievs, Sveti Latviju (Boże, błogosław Łotwę)