JAPONIA - Kimi-ga Yo (???) (Rządy cesarza niech trwają lat tysiące)